• futo_14.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_22.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

INTÉZMÉNYÜNK ÉS A LEENDŐ ELSŐSEINKET TANÍTÓ PEDAGÓGUSOK  BEMUTATÁSA

 

Miután a járványhelyzet miatt nyílt napon nem tudtunk Önöknek betekintési lehetőséget biztosítani mindennapjainkba, ezért egy kis rövid ismertetőt állítottunk össze iskolánkról:

Iskolánk alsó tagozatán az idei tanévben 9 osztályban 243 kisdiákot oktatunk. Ebből az első évfolyamon jelenleg 2 osztályban folyik a kicsik oktatása, nevelése.

A 2021/2022-es tanévben három első osztályt indítunk. A lentiek átolvasása mellett javasoljuk, nézelődjenek honlapunkon, nézzék meg iskolánk Facebook oldalát is!

 • Fejlesztő munkaközösségünk szakembereinek javaslatára jelenleg mindkét első osztályunkban Meixner-módszerrel történik az olvasás és írás alapjainak lerakása. Ezzel a módszerrel kívánjuk a következő tanévben is a nálunk kezdő kisdiákok oktatását megkezdeni. Anyanyelvünk megfelelő ismerete meghatározó a további tanulási folyamatban, ezért 1. osztályban heti 8 órában folyik az oktatása. A másik alapvető tantárgy a matematika, melynek elsajátítására heti 4 órában van lehetőség.
 • Számtalan lehetőség nyílik a testnevelésórán, az óraközi szünetekben, illetve a napköziben is a sportolásra, mozgásra. Az iskolaudvaron egy műanyag burkolatú kézilabdapálya, két távolugróhely, egy négysávos, gumiburkolatú 200 méteres futókör, valamint egy udvari fittneszpark nyújt lehetőséget a sportolásra, sőt egy nagy parkosított, hintákkal, mászókákkal, padokkal ellátott udvaron is tölthetik gyermekeink a szabad idejüket.
 • Délutánonként különböző sportfoglalkozásokra nyílik lehetőség. Iskolánk testnevelői atlétika, floorball és röplabda diáksportkört tartanak. A DMTK keretében birkózás, futball, karate, kosárlabda és a ping-pong szakosztályok tartanak edzéseket. Szép eredményeket elérő majorette csoportunk működik pedagógiai asszisztensünk vezetésével. 
 • BTMN-es és SNI-s diákjaink fejlesztését, lemaradó diákjaink felzárkóztatását saját gyógypedagógusunk, saját logopédusunk és fejlesztő végzettségű tanítóink végzik a tanítókkal és a szaktanárokkal együttműködve. Az EGYMI utazó munkatársai látják el az SNI –s tanulók számára előírt mozgásfejlesztést. Akik számára javasolt a gyógytestnevelés, azoknak gyógytestnevelő kollégánk tart foglalkozást. 
 • Alsó tagozaton heti legalább 2 órában, felsőben pedig a kollégák óraszámának függvényében tartunk korrepetálásokat.
 • Tornacsarnokunkban egyszerre két osztály tud testnevelés órán mozogni, de e mellett van egy kisebb tornatermünk is, amelynek egyik oldalán mászófal felület lett kialakítva, tovább növelve a mozgási lehetőségeket. Legtöbbször mindkét helyszínen – egyszerre 3 osztályban - folyik az oktatás.
 • Figyelünk a tehetséggondozásra is: Sport és tanulmányi versenyen indítjuk csemetéinket, akik szép eredményekkel büszkélkedhetnek (honlapunkon részletesen megtekinthető). Számos házi verseny mellett iskolánk szervezi a Városi szavalóversenyt, a Városi alsós váltóversenyt, az Informatika találkozót és a Matek-Logi találkozót is. Évek óta helyszínt adunk a Zrínyi Ilona Matematika Verseny körzeti fordulójának is.
 • Nagy múltú hagyományaink: Giliceavató elsőseinknek, farsang, a Kőrösi Gála. Színvonalas ünnepi műsorokkal tisztelgünk történelmünk eseményei előtt. A tanévnyitó és a tanévzáró ünnepélyeink mellett színvonalas műsor keretében búcsúzunk végzős diákjainktól. a ballagáson.
 • Jól működő Diákönkormányzatunk szervezésében valósul meg a Spar és Vivicitta futásra való tömeges nevezés, az iskolai farsang, a Mikulás diszkó, évente 2x papírgyűjtés, a DÖK nap.
 • Környezettudatos életmódra neveljük gyermekeinket. Nyáron környezetvédelmi tábort indítunk, szelektíven gyűjtjük a termekben, folyosókon az üveg, papír és műanyag hulladékot, de a használt elemet is. Évente 2-3 alkalommal elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk, a Sulizsák program keretében ruhagyűjtési akciót tartunk, melynek bevételeit környezetvédelmi célokra fordítjuk. Számos szabadidős programunk, projektünk kapcsolódik a környezettudatos szemlélet formálásához. Felsőseink technika órákon bekapcsolódnak iskolaudvarunk szebbé tételébe, növényeink ápolásában. Napközis csoportjainkat is az udvari környezetükért való aktív szerepvállalásra neveljük.  Jól működő ÖKO csapatunk van lelkes felsős diákokkal, akik heti több alkalommal működtetik az iskolarádiót.
 • Aktívan bekapcsolódunk a Pénz 7, a Digitális témahét, a Fenntarthatósági témahét programjaiba. Kiemelten kezeljük a paralimpia napját, ahova egyéb programok mellett ismert paralimpikonokat vonunk be, ezzel is példát állítva a gyerekek elé, és érzékenyítjük is őket.
 • Számos osztályprogram, közösségi program segíti a közösségépítést. Büszkék vagyunk osztályközösségeinkre.
 • Hiszünk a partnerség fontosságában, nemcsak a tanár-diák-szülő, hanem a sportegyesületek, hitoktatók, külső szervezetek kapcsán is.
 • A zeneiskola délutánonként itt tartja diákjainknak a szolfézsórát.
 • Nyáron kollégáink sokféle tábort szerveznek a hasznos időtöltés és a közösségépítés céljából (informatika, sport, kézműves-mese, kézműves-barangolós, környezetvédelmi, kutyaterápiás, iskola előkészítő, valamint ott alvós élménytábor. Ezek majdnem az egész nyarat lefedik, rengeteg élményhez juttatják gyerekeinket..
 • Nyitottak vagyunk az új módszerekre, szívesen próbálunk ki új tanítási eszközöket, módszereke és a jó kezdeményezéseket adoptáljuk is saját gyakorlatunkba. Szívesen kapcsolódunk be kísérleti mérésekbe, projektekbe, keressük az innovatív lehetőségeket.
 • Igyekszünk az épület zsúfoltsága ellenére is nyugodt, demokratikus légkört biztosítani az oktató-nevelő munkához. Fontosnak tartjuk, hogy a tantermekben és a folyosókon is megjelenjen diákjaink munkája, barátságos, kellemes és egyben esztétikus környezetben töltsék mindennapjaikat.
 • Az Alapítvány a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért nevű alapítvány segíti munkánkat, gyermekeink programjainak megvalósítását. Sok szülő azonosul céljainkkal és adja iskolánknak adója 1%-át, de sokan egyéb módon is támogatnak minket. Több vállalat is támogatja működésünket és igyekszünk pályázatokon is forrásokhoz jutni hatékonyabb munkánk érdekében. Mindez nagy segítséget jelent programjaink megvalósításában, oktatásunk színvonalának emelésében.
 

Az 1.a osztály sportorientált osztályként fog indulni.

 • Ebben az osztályban 1-2 évfolyamon heti négy kötelező testnevelés óra van, amit testnevelés szakos kolléga tanít. E mellett a Pedagógiai Programunkban foglaltak szerint az 1. évfolyamon heti 1 alkalommal csoportbontásban járnak lovagolni a Szilágyi Lovasclub Sportegyesülethez, ahol a lovaglás mellett a lovas kultúrát is megismerik. A gyermekek helyszínre történő oda- és visszaszállítását is megoldja az egyesület. 2. évfolyamon heti 1 óra kötelező úszásoktatás van az Első Tököli Diák Úszóegyletnél, ahová a gyermekek szállítását a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ oldja meg.  A lovas oktatás és az úszásoktatás teljes költséget az állam fizeti.
 • 3-8.osztályig már heti 5 kötelező testnevelés óra van.
 • Számukra a harmadik osztályban kezdődik az angol nyelv oktatása heti két órában szakkörként, negyedik osztálytól heti 2 tanórában, majd felső tagozaton heti 3 tanórában - bontott csoportban.
 • Felső tagozaton az 5. évfolyamban a technika van bontásban matematikával vagy természetismerettel. A szaktanárok óraszámának függvényében kerül bontásra a magyar és a matematika. 6-7. osztályban az informatika a technikával kerül bontásra, 7. évfolyamon a matematika-magyar esetében dolgozunk az órák egy részében bontással. 8. évfolyamon a lehetőségtől függően a matematika - informatika/ angol- informatika kerül bontásra. Ettől eltérő bontások is lehetnek, mindig az adott osztályok és a szaktanárok adta lehetőségek függvényében.
 • 7. év végén házi matematika vizsgát tesznek.
 • 8. osztályban – amennyiben szeretnék - házi nyelvvizsgán vesznek részt gyermekeink angol/ német nyelvből.
 • Érvényben lévő kerettantervünkben a kötelező óraszám szabadon választható 10%-a felső tagozaton a magyar és matematika órák számában jelenik meg plusz óraként.
 

Az 1. b,c osztály emelt szintű nyelvoktató osztályként fog indulni.

 • Az osztály egyik fele angol, a másik fele német nyelvet tanul.
 • 2-3. évfolyamon heti 2 órában szakkör formájában, játékosan van lehetőség a nyelvtanulásra.
 • 4. évfolyamtól emelt óraszámban, azaz heti 3 órában beszéd centrikusan folytatódik a nyelvi képzés fél csoportokban, felső tagozatban pedig heti 5 órában történik a nyelvoktatás.
 • Heti 3 óra kötelező testnevelés óra van, a másik 2 testnevelés óra alól felmentést kaphat a gyermek, ha rendszeresen sportol valamelyik egyesületben és erről igazolást hoz félévente.
 • Felső tagozaton az 5. évfolyamban a technika van bontásban matematikával vagy természetismerettel. A szaktanárok óraszámának függvényében kerül bontásra a magyar és a matematika. 6-7. osztályban az informatika a technikával kerül bontásra, 7. évfolyamon a matematika-magyar esetében dolgozunk az órák egy részében bontással. 8. évfolyamon a lehetőségtől függően a matematika és az informatika/ angol- informatika kerül bontásra. Ettől eltérő bontások is lehetnek, mindig az adott osztályok és a szaktanárok adta lehetőségek függvényében.
 • 7. év végén házi matematika vizsgát tesznek.
 • 8. osztályban házi nyelvvizsgán vesznek részt gyermekeink angol/ német nyelvből.
 • Az új NAT bevezetésével kerettantervünkben a kötelező óraszám szabadon választható 10%-a felső tagozaton a magyar, matematika órák számában jelenik meg plusz óraként.

 

A LEENDŐ ELSŐSÖK PEDAGÓGUSAI

 

         Nuberné Török Ildikó osztályfőnök

         Kreiszné Wágner Rita napközis pedagógus

 

 

        Ilyés Nikolett osztályfőnök

        tanít: magyar nyelv és irodalom, matematika

                 2 nap napközi

        Mercz Katalin

        tanít: ének, erkölcstan, környezetismeret, rajz, technika

                 3 nap napközi

 

 

        Váraljainé Kemény Éva  osztályfőnök

        tanít: magyar nyelv és irodalom, matematika , etika

                  2 nap napközi

        Fényes Tünde

        tanít: környezetismeret, ének , rajz, technika

                 3 nap napközi

 

 

 

 

Nuberné Török Ildikó vagyok. Dunaharasztin nevelkedtem,
jelenleg is itt élek a családommal.

32 éve vagyok a pályán. Kisszakaszos tanítóként sokáig csak első,
második osztályosokat tanítottam. 

A gyermekekkel való foglalkozás számomra hivatás.
Nincs is nagyobb öröm, mint azt látni, ahogy a csöpp ovis megtanul írni,
olvasni, ahogy kezdi megérteni maga körül a világot, hogy majd tájékozott,
gondolkodó kisiskolásként lépjen a felső tagozatba.
Ez persze sok munka, néha küzdelem! Éppen ezért igyekszem maximális
empátiával segíteni a gyerekeket és a szülőket.

Az évek alatt több módszert kipróbáltam a hatékonyabb olvasástanítás érdekében.
Legmegfelelőbbnek a szótagoló módszer bizonyult, ezért az elkövetkezendő
tanévben is ezt fogom alkalmazni a Játékház tankönyvcsalád (Meixner)                                                                               segítségével.

Mindig törekedtem arra, hogy az osztály igazi közösségé formálódjon. Fontos, hogy a gyerekek megértsék,
nem vagyunk egyformák, elfogadják és segítsék egymást. Soha nem sajnálom az időt arra,
hogy beszélgessünk, rávilágítsunk problémákra vagy együtt örüljünk valaminek.
Számos iskolán kívüli programot szerveztem és szeretnék a jövőben is.

Legszebb a világon a mosolygós gyermek arc! Legfőbb célom, hogy a kicsik számára az iskola ne csak kötelesség, hanem sok nevetés és kaland legyen!
 

Kedves Szülők és leendő elsős Gyerekek!

Kreiszné Wágner Rita vagyok. Taksonyban élek a családommal, két gyermekem van. 2001-ben végeztem Zsámbékon tanító – katolikus hitoktató szakon. 20 éve dolgozom a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, mondhatni itt nőttem fel a pedagógus hivatásban. Napközisként és osztálytanítóként is volt lehetőségem végigkísérni sok gyermek kibontakozását. A következő tanévtől napközis nevelőként még több időm lesz a gyerekek lelkével foglalkozni. Fontosnak tartom a nyugodt - szeretetteljes légkör megteremtését.

Legfőbb pedagógiai elvem a következetesség. Vallom, hogy fegyelem nélkül nem lehet tanulniés adicséret a legnagyobb motiváló erő. Szívesen használok digitális tananyagot, internetet, mozgásos feladatokat; hiszen a foglalkozásokat élvezetesebbé, változatosabbá teszik és a diákok így játszva tanulnak. Sokat fogunk beszélgetni, ezáltal jobban megismerhetjük egymást.

Rendkívül lényegesnek tartom a jó kapcsolat ápolását a szülőkkel, a családdal. Bízom benne, hogy egy célért, a gyerekek boldogságáért küzdünk és egy nyelvet beszélünk majd. Úgy gondolom, hogy munkánk akkor eredményes, ha szülő, gyermek, tanító és napközis nevelő együttműködik.

Szeretettel várom a kis elsősöket, hiszen semmi nem fogható azokhoz az érdeklődő tekintetekhez, amivel rácsodálkoznak arra, hogy milyen is az élet az óvoda után.

                                                                                Rita néni
 
 
 

Ilyés Nikolett vagyok, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán végeztem.

2019-ben kezdtem el dolgozni ebben az intézményben.
Napközis tanítónőként szerezhettem meg első tapasztalataimat
az alsós gyerekek körében.

Fiatalos lendülettel, nyitott szemlélettel igyekszem az iskolába lépő
kisgyermekek tudásvágyát, lelkesedését megőrizni, a tanulást sok-sok játékkal
élménnyé varázsolni. Így zökkenőmentessé tehetem az óvoda és iskola közötti
átmenetet.Szeretem a kreativitást igénylő feladatokat,amihez rendszeresen
alkalmazom a digitális világ adta lehetőségeket.

Hiszek a dicséret és jutalmazás pozitív erejében, a barátságos,
elfogadó környezet megteremtésében, hogy a gyermekek örömmel jöjjenek iskolába.
Munkámban fontosnak tartom, hogy az életkori sajátosságainak, fejlettségének,
képességeinek megfelelően minden gyermek megkapja azt a tudást, fejlesztést,
amelyben személyisége a legjobban kibontakozik.
Ehhez elengedhetetlen az otthoni, családi támogatás. A szülőkkel őszinte, felelősségteljes együttműködés kialakítására törekszem, ami a kölcsönös bizalmon alapulhat.

Remélem, hogy leendő diákjaimmal sok közös élményben lesz részünk.
 
 

Mercz Katalin tanító vagyok.

Tudom, hogy az iskolakezdés minden család életében hatalmas mérföldkő.
Azt gondolom, hogy a legfontosabb tényező, amivel a gyermekekhez
és a szülőkhöz fordulhatunk a támogató attitűd.
Így indulva jó esély van kölcsönös, szeretetteljes kapcsolat kialakítására,
ami aztán alapja lesz a közös munkánknak. Olyan közösség kialakításán
fogok dolgozni, Niki nénivel, ahol gyermekeik őszinteséggel, személyességgel,
elfogadással, sok játékkal, élménnyel gazdagodnak.
Igyekszem egyénenként megtalálni az utat hozzájuk, illetve pozitív légkört
kialakítani, hogy eredményes, örömteli kisiskolásokká váljanak.

Szeretettel várom a leendő kisdiákokat!

 

 

 

 

 

 

A képen személy, fal, beltéri láthatóAutomatikusan generált leírásVáraljainé Kemény Éva vagyok, az egyik leendő 1. osztály tanító nénije.

2000-ben szereztem tanítói diplomát Nagykőrösön, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán tanító-hittanoktató szakon.

Sokáig elsodort az élet a tanítói pályától, de 2017 februárjában végre ismét arra a pályára léphettem, melyre emlékezetem óta vágytam!


Azóta vagyok tagja a Csoma-családnak, mint napközis nevelő és az évek során egyre növekvő óraszámban készségtárgyakat és környezetet tanító pedagógus. Dunaharaszti szülötteként természetes volt számomra, hogy még ha nem is a településen élek, tagja és építője maradhassak a Városnak. Pályavisszatérésem óta minden évben igyekeztem magam újabb és újabb képzésekkel fejleszteni, hogy választott hivatásomat még jobban tudjam végezni.

 Jelenleg első évfolyamos kisdiákjaim vannak, akiknek készségtárgyakat és erkölcstant tanítok, valamint a napköziben igyekszünk közös erővel elmélyíteni a tudást és jól érezni magunkat.

Egy 10 éves leányka édesanyja vagyok. Mivel Soroksáron élünk, így ő egy soroksári iskola padjait koptatja, mint negyedikes diák.

Izgalommal és örömmel tölt el, hogy jövőre egy új csapattal, az iskola legfiatalabb tanulóival foglalkozhatok. Gyönyörű feladat számomra bevezetni a legkisebbeket az iskolai életbe, megmutatni nekik a tanulás rejtelmeit, szépségeit, megszerettetni a csöppségekkel az olvasást, írást, számolást. Együtt lépünk a szám-, és betűország csodálatos világába. Ez egy igen felemelő és megtisztelő küldetés!

 A tanítás során fontosnak tartom, hogy gyermekeik örömmel, vidáman töltsék el az iskolai perceket. Szeretnék megteremteni egy meghitt, családias légkört, amelyben diákjaim jól érzik magukat, szívesen jönnek reggelente iskolába. Számomra a legnagyobb csoda és visszajelzés, amikor tanulóim öleléssel köszöntenek találkozásunkkor. Ebből tudom, sikerült elérnem célomat. Nagyon fontosnak tartom továbbá az olvasás megszerettetését már kisgyermek korban. Gyönyörű feladat bevezetni és megtanítani a pöttömöket olvasni, írni. A kifejező-, és értő olvasás minden tantárgy alapja. Elengedhetetlen tudás a továbbtanulásban és az életben egyaránt. A matematika tanítása legalább annyira kiemelt feladat számomra, mint az előbb említtet magyar nyelv. A mai világban ez a terület is létfontosságú. Nagyon nagy szerepe van annak, hogy az alapok szilárdan álljanak, hiszen mind a hétköznapi élet, mind a modern informatikai tér elengedhetetlen stabil tudást igényel ezen a területen.

 A szeptembert velem kezdő gyerekeknek és szüleiknek megígérhetem, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy szeressenek iskolába járni, jól érezzék magukat, miközben megtanulják azt is, hogy már kötelességeik és komoly feladataik is vannak.

Tanítótársammal összefogva, közös akarattal törekszünk arra, hogy terveink megvalósuljanak már az első osztályban is.

Az elkövetkező időkre mindenkinek sok-sok kitartást, egészséget kívánok! Remélem, tudunk a tavasz folyamán személyesen is találkozni és egy jó hangulatú beszélgetés mellett közelebbről megismerkedni!
 
 
 

https://lh5.googleusercontent.com/5C4Rhauize3EPenUNdE5wANs9PJVp1Msca_oSxv2UnDBs6tCfXvNFOdJjm1uqSuqWiz4nk5UuXxD8nAsWoOV2a4pwbpfmU6Ic4NjYpMUwsKqJ8loDFcSJr2d5tjzazZ19asK2svkFényes Tünde vagyok, 2007-ben végeztem Sárospatakon a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon magyar nyelv és irodalom műveltségi területen. 2020-ban kezdtem munkámat a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

 

Egy első osztály nagy öröm és nagy felelősség is egyben. A most még nagycsoportos óvodások hamarosan első osztályosok lesznek.  Segíteni fogom őket, hogy a beszoktatás időszaka stresszmentes, minél zökkenőmentesebb legyen.

Célom, hogy örömmel jöjjenek iskolába, érezzék jól magukat,  nyugodt és barátságos légkörben fejlődhessenek a képességeik.

Fontos számomra a gyerekekkel való jó kapcsolat, bensőséges viszony, a jó osztályközösség, hogy a gyerekek csapatként tudjanak együttműködni, felismerjék a fontos emberi értékeket, elfogadják és megbecsüljék egymást. Sokfélék vagyunk, és tanítóként azon dolgozom, hogy megtaláljam az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, teherbírásának megfelelő tanulási módszert. Azt, amelyben a gyermek képességei, tudása, tehetsége leginkább fejlődhet, kibontakozhat, személyisége kiteljesedhet.

Reméljük, hogy találkozunk Önökkel!