• futo_23.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_9.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Kedves Szülők!

Az elmúlt évek tapasztalata alapján elkészítettük Házirendünk rövid kivonatát, melynek betartása mindnyájunk számára kötelező.

 1. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét; szorgalmi időszakban a tanuló haját, körmét nem festheti, egyéb szépítőszereket, testékszert és műkörmöt, géllakkot a balesetek elkerülése végett nem viselhet.
 2. Ha a tanuló a törvény által tiltott anyagot, tárgyat hoz az iskolába (pl. Elf-Bar), az intézmény azonnal értesíti a rendőrséget.
 3.  A tanítási nap végén minden diák köteles a szemetet a teremben felszedni, a padok állagát ellenőrizni, a firkálásokat azonnali hatállyal eltüntetni, a székeket felrakni.

A tanuló iskolai tanulmányai folytatása során okozott – gondatlan vagy szándékos – károkozása esetén a Ptk. szabályai szerint kártérítésre kötelezhető.

Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.

Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles megtéríteni.

A rongálásról jegyzőkönyv készül.

 1. A szülői igazolások száma a 2022-23-as tanévben 10 tanítási nap. Ezen felül az igazgató egyszeri alkalommal engedélyezhet egy hét távolmaradást.

Az igazolásokat a hiányzást követő első munkanapon kérjük. 5 munkanap után igazolatlan hiányzásnak minősül a nem igazolt hiányzás.

T2-es igazolások bekérésére a Házirendben meghatározottak az iránymutatók. Ha a gyermek a határidő után kezd el sportolni egy egyesületnél, a T2-es foglalkozások számára kötelezőek maradnak az adott félévben.

Az orvosi és szülői igazolásokat elsődlegesen az eKrétába kérjük feltölteni!

A tananyag pótlására a tanulónak a mulasztott napok számának fele áll rendelkezésre.

 1. A tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és írásban az elektronikus naplón keresztül tájékoztatják.

A házi feladatot a diákoknak 4. osztálytól önállóan kell felírniuk füzetükbe tanári szóbeli segítséggel.

 1. Az okoseszközöket órán csak tanári felszólításra lehet bekapcsolni, használni. A dolgozatok alatt a szaktanár kérheti az eszközök összegyűjtését. A tanóráról hang- vagy videófelvételt készíteni engedély nélkül tilos! Az eszközöket szünetekben is csak tanári engedéllyel, meghatározott ideig használhatják a diákok.

Tanári engedély nélkül szigorúan tilos hozzányúlni a tantermekben, tanári asztalokon található számítógépekhez!

 1. Szülő panaszával a Házirendben meghatározottak szerint élhet, de szakmai kompetenciákba bele nem szólhat!
 2. A diákok viselkedésére hozott szabályozások az iskola területére vonatkoznak. Azon túl intézkedésre jogosultságunk, engedélyünk nincs!
 3. A tanuló öltözködése legyen mindig az évszaknak és az iskola normáinak megfelelő. Olyan felsőt (ing, póló, blúz) viseljen, amely teljes egészében takarja a felsőtestet; a nadrág vagy a szoknya legalább combközépig érjen!  Az épületben sapka, kapucni viselete nem megengedett.

Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete sötét cipő-sötét alj (nem sportos, nem rongyolt)-fehér ing/blúz-Kőrösi-nyakkendő, Kőrösi-kitűző.

A szabályok megsértése a Házirendben meghatározott következményeket vonja maga után.

A részletes, minden területre kiterjedő szabályozást a honlapunkon található Házirend tartalmazza.

Dunaharaszti, 2022. szeptember 01.                                      _______________________________

                                                                                                              igazgató