• futo_7.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_21.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Bemutatkozik Lents Szilvia leendő elsős tanító néni

Lents Szilvia vagyok tanító és drámapedagógus. Több, mint tizenöt éve vagyok a pályán. Ez alatt a tizenöt év alatt, tanítottam kicsiket és nagyokat is egyaránt.

Jövő tanévben újra egy izgalmas, szép feladat vár rám, kis elsősöket fogok bevezetni az írás, olvasás, számolás rejtelmeibe. Tanítási óráimat mindig úgy tervezem, hogy tanítványaimnak élmény legyen a tanulás. Gyorsan repül az idő és a gyermek szinte észrevétlenül tanul, ha az óra életkorának megfelelően játékosan, sok mozgással kísérve van felépítve.  Modern pedagógiai módszerekkel teszem színessé az óráimat, sokat játszunk, csoportban dolgozunk. Olvasás órán a mindennapi mese, vers, drámajáték elmaradhatatlan lesz.

Szeretném, ha év végére a szeptemberben belépő kis csapatból egymásra odafigyelő, szerető közösség válna.

Bemutatkozik Zsigmond Béláné leendő elsős tanító néni

A 2018-19-es tanévben induló elsős osztályainknak az egyik osztályfőnöke leszek. Zsigmond Bélánénak hívnak, 1982 óta végzem hivatásomat intézményünkben. Tanulmányaimat az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumban, majd a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán végeztem ének-zene szakkollégiumon. Később számítástechnikai szoftverüzemeltető végzettséget szereztem. Számos tanfolyamon, akkreditált továbbképzési programon vettem részt.  Pedagógiai hitvallásom az egészséges, boldog, önálló életmódra való nevelés, a tudás mint érték megszerzése, megbecsülése. Bízom abban, hogy a  gyermekek tanulmányaik során partnerré válnak. Célom, hogy az  elsős, másodikos diákjaim tanulmányaikat szorgalmasan, eredményesen végezzék. Érezzék magukat jól iskolánkban, tanuljanak meg okosan dönteni, céltudatosak legyenek az elhatározásaikban. Így tanítványaimból egyéniségekkel teli, a világ változásaira fogékony új generáció válhat.

Beiratkozási fórum leendő elsős szülők részére

Március 20-án, 17.30 órakor beiratkozási fórum lesz a művelődési házban a 2018/19-es tanévben iskolába lépő gyermekek számára. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

Bemutató órák a leendő első osztályos szülők részére

Időpont: 2018. március 26. hétfő

8:25-től

Igazgatói tájékoztató

ebédlő

9:00

Lents Szilvia matematika óra

4.b terme

9:00

Zsigmond Béláné magyar óra

2.a terme

10:00

Lents Szilvia magyar óra

4.b terme

10:00

Zsigmond Béláné matematika óra

2.a terme

11:00

Sier Tamásné testnevelés óra 1.a

csarnok

 

Tájékoztatás a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 2018/2019. tanév első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2018. április 12.(csütörtök) 8.00-19.00 óra között;
 • 2018. április 13. (péntek) 8.00-18.00 óra között.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazolóhatósági igazolvány;
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:

- óvodai szakvélemény,
- járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet);
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet)

(A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.)

Az etika/hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek (6. sz. melléklet)!

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Minden további beiratással kapcsolatos információ az alábbi letölthető tájékoztatóban olvashatók. 
 
Letölthető tájékoztatók, nyilatkozatok:
 

Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról

Tisztelt Szülők!

A hittan/erkölcstan foglalkozásokra vonatkozóan május 20-ig van lehetőségük módosítani.

Kérjük, papíron  az irodába adják le, illetve e-mailben küldjék el.

A nyilatkozat az alábbi linken tölthető le: