• futo_15.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_21.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Tájékoztatás tanköteles gyermek
beíratásáról a 2023/2024. tanévre

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))

A beiratkozás időpontja: 2023.04.20. és 21. (8.00 – 18.00h)

A szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése a beiratkozáskor kötelező. Ugyanakkor lehetőség van az előzetes online adatszolgáltatásra Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén az alábbi linken:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Ez jelentősen könnyebbé és gyorsabbá teszi az ügyintézést a szülő és az iskola számára is.
Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében (is) a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat személyesen 2023. április 20-án és 21-én kell bemutatni.

 Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén
Nyilatkozattétel a törvényes képviselő vagy gyám esetén:
 • törvényes képviselet
 • életvitelszerű ottlakás
 • Etika/Hittan tantárgyra vonatkozó kérelem

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolánk körzete honlapunkon megtalálható.

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A gyermeket beíratni a lakóhely szerint illetékes vagy a választott iskolába lehet. Az az általános iskola köteles felvenni a tanulót, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik a tanuló.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ingatlan a tanuló/szülő lakcímkártyáján az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

 Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak.

 Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha
 • befogadott jogállású
 • jogerősen Magyarországon tartózkodik
 • bevándorló, letelepedett jogállású

 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. (Nkt. 50.§ (1))A döntésről levélben értesíti a szülőt a felvételi kérelem elbírálásáról a döntést megalapozó indokolással és a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt.
A tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról érdeklődni a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ honlapján és elérhetőségein is lehet (http://kk.gov.hu/beiratkozasi-kozlemeny-2023).