• futo_13.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_15.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Dokumentumok

 

Illemkódex

 • A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
 • Az intézmény valamennyi tanítóját, az iskola nevelőit és dolgozóit, valamint iskolatársait az első találkozáskor udvariasan, a napszaknak megfelelően köszöntse. Köszöntenie illik az iskola területén az ismeretlen felnőtteket is. Az iskola dolgozóival és társaival legyen udvarias, figyelmes. Engedje előre az idősebbeket és a lányokat. Tudjon udvariasan üzenetet közvetíteni, véleményt nyilvánítani.
 • Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 és 7.50 óra között kell megérkezniük.
 • Késésnek minősül, ha a tanuló órakezdés után lép az osztályba.
 • A tanuló az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére osztályfőnöke, vagy a szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el a titkárságon kiállított kilépő cédulával, amit a portán távozáskor bemutat és viszi magával.
 • Minden tanuló kötelessége, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon. Aki ezt megszegi, kártérítésre kötelezhető.
 • Az elejtett szemetet mindenkinek fel kell vennie.
 • Az okozott károkért anyagi felelősséggel tartozik.
 • Az ebédlőbe fegyelmezetten érkezzen, táskáját, kabátját csak az arra kijelölt helyre tegye le egymás mellé. Az étkezőben a mobiltelefon használata tilos.
 • Az étkezéshez tisztán, rendezetten üljön le. A kulturált étkezés szabályait tartsa be (kés, villa, kanál használata).
 • A tanuló az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl, az órai munkát és az iskola működési rendjét zavaró tárgyakat nem hozhat be.
 • Az iskola területén kerékpározni, motorozni, gördeszkázni és rollerezni tilos, ezek az épületbe nem behozhatóak.
 • Az iskolában az illetlen, trágár szavak, kifejezések használata tilos.
 • A tanuló mobiltelefonját az iskolában nem kapcsolhatja be, szünetben is csak indokolt esetben használhatja nevelői engedéllyel. Tilos a telefonnal fényképeket és videó felvételeket készíteni. Be nem tartása esetén a mobiltelefon elvételre kerül, a tanítási nap végén a titkárságon átvehető.
 • Az öltözködése legyen mindig az évszaknak és az iskola normáinak megfelelő. Olyan felsőt (ing, póló, blúz) viseljen, amely teljes egészében takarja a felsőtestet, a nadrág, vagy a szoknya legalább combközépig érjen.
 • Iskolánkban a testékszer tilos. Szorgalmi időszakban a tanuló haját, körmét nem festheti, egyéb szépítőszereket és műkörmöt sem viselhet. A tanteremben kendő, sapka viselete nem megengedett.
 • Testnevelés órán tilos az ékszerhasználat.
 • Megjelenése korának megfelelő legyen, szélsőségek nélkül.
 • Iskolai ünnepélyeken mindenkinek kötelező az ünnepi öltözet (sötét alj, fehér felső, Kőrösi nyakkendő, Kőrösi jelvény).
 • Mutasson jó példát társainak!

Az illemkódex megsértése fegyelmi intézkedéseket von maga után!