• futo_4.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_7.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Állományban lévő pedagógusok a  2018/2019-as tanévben

Névsor

Végzettség

Feladatkör

Aradi Julianna

főiskola, földrajz-rajz tanár

rajz, tanulószoba

Bakó Péter 

főiskola, angol nyelvtanár, számítástechnika tanár

angol, informatika

Benczédy - Laczka Krisztina

főiskola; kémia-matematika tanár

matematika, kémia, ofő: 6.a

Bordásné Nyáry Nikolett

főiskola; matematika-földrajz tanár

matematika., term.ism., munkaközösség vezető, ofő:6.c

Bordi Zsoltné      

főiskola; tanító + fejlesztő ped.

tanitó; ofő 3. b; fejlesztő

Cservenyák Ildikó

pszichopedagógia szakos gyógy-pedagógiai tanár, terapeuta, szakvizsgázott pedagógus

fejlesztő pedagógus, munkaközösség vezető,

Csizmár Rita

főiskola, tanító angol műveltségterülettel

angol nyelv, fejlesztő

Elek Márta

egyetem; matematika-fizika-informatika tanár

matematika, fizika, informatika ofő: 7.b
intézményvezető-helyettes

Fehér István

főiskola, rajz tanár

tanulószoba

Gotyár Marianna

főiskola; biológia-testnevelés tanár

testnevelés, torna, ofő: 8.a

Jakabfi Katinka

egyetem; biológia-földrajz tanár

term.ismeret;  biológia, technika, ofő: 5.b

Józan Katalin

főiskola, tanító ember és társadalom műveltség-területtel

tanító; napközi: 2.b, munkaközösség vezető

Káli Erika

főiskola; tanító, fejlesztő pedagógus, erkölcstan tanár

napközi: 4.b;  fejlesztő; 

Kiss Zsuzsanna Gina

egyetem; fizika tanár

fizika, napközi. 4.a

Kiss-Pálinkás Evelin Anett

főiskola, tanító művelődés-szervező szakkollégiummal

tanító, napközi: 1.b

Komáromi Katalin

főiskola; német nyelvtanár, erkölcstan tanár

német, erkölcstan, munkaközösségvezető

Kreiszné Wágner Rita  

főiskola, tanító magyar szakkollégiummal, katolikus hitoktató

tanító, ofő: 2.a

Kubát-Brock Enikő

főiskola; tanító magyar nyelv és irodalom szakkollégiummal

tanító, napközi: 4.c

Lents Szilvia

főiskola; tanító magyar szakkollégiummal, drámapedagógus

tanító 1.a

Marosi Márta Kinga

főiskola, ének-magyar tanár, német tanár

ének, magyar, munkaközösség vezető.

Márta-Kovács Renáta

főiskola, tanító természet-ismeret műveltségterülettel

napközi: 1.a

Mester Veronika  

főiskola, tanító vizuális nevelés műveltségterülettel

tanító, ofő: 4.b

Mohay György

egyetem, testnevelő tanár

testnevelés. ofő: 7.c

Nagy Orsolya

főiskola tanító, anfol spec. koll. angol

Nemes Mariann

főiskola; tanító ének-zene műveltségterülettel

tanító, napközi: 2.a

Némethné Hunya Gabriella

Tímea

főiskola; angol nyelvtanár

angol, ofő: 5.a

Nuberné  Török  Ildikó

főiskola, tanító ének -zene szakkollégiummal

tanító, ofő: 2. b, munkaközösség vezető

Oláhné Tóth Edina

egyetem; gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és terapeuta

logopédus

Pálinkásné Baráth Viktória

egyetem; magyar-történelem szakos tanár

honismeret, magyar, történelem

Papp Tímea Krisztina

főiskola, tanító

tanító,   ofő: 4.c

Reiblné Horváth Márta Ilona

főiskola: magyar nyelv és irodalom tanár
egyetem: német nyelv és irodalom tanár

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Riegel Ágnes

főiskola, magyar-történelem szakos tanár, szakvizsgá-zott pedagógus pályaorientáció szakon

magyar nyelv és irodalom, történelem, ofő: 6.b

Rostáné Martinék Edit

egyetem, angol nyelv  

Sárospatakiné Nagy Beatrix

főiskola; tanító ember és társadalom műveltség-területtel, fejlesztő pedagógus szakvizsga

fejlesztőpedagógus

Serbán Ágnes

egyetem; magyar tanár

magyar nyelv és irodalom, tanulószoba

Sier Tamásné  

főiskola; biológia-testnevelés tanár

természetismeret, testneve-lés,  munkaközösség vezető,  DÖK vezető

Solti Réka Krisztina

egyetem; testnevelés-gyógytest-nevelés tanár, angol nyelvtanár

angol - testnevelés, gyógytestneve-lés,   ofő: 7.a

Tóth Andrea Margit

főiskola; tanító technika szakkollégiummal

tanító, ofő: 3.a, intézményvezető-helyettes

Váraljainé Kemény Éva Júlia

főiskola;  tanító, református hitoktató

tanító, napközi: 3.a

Vargáné Hunya Katalin Csilla

főiskola; tanító, környezet-ismeret szakkollégiummal

tanító, ofő: 4.a

Vásárhelyi Gabriella Henriette

egyetem; biológia, földrajz. környezettan tanár

földrajz, biológia, természetismeret, ofő: 5.c, munkaközösség vezető

Weinber Róbertné

főiskola; tanító, történelem tanár, közoktatásvezető, szakvizsgázott pedagógus

történelem, ofő: 8.b, intézményvezető

Zentai Éva

főiskola; tanító ének zene szakkollégiummal

tanító, napközi: 3.b

Zsigmond Béláné

főiskola; tanító ének-zene szakkollégiummal

tanító, ofő: 1.b