• futo_10.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_14.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Állományban lévő pedagógusok a  2018/2019-as tanévben

Névsor

Végzettség

Feladatkör

Aradi Julianna

főiskola, földrajz-rajz tanár, ped II.

rajz, tanulószoba

Bakó Péter 

főiskola, angol -informatika tanár

angol, informatika

Benczédy - Laczka Krisztina

főiskola; kémia-matematika tanár

matematika, kémia, ofő: 6.a

Bordásné Nyáry Nikolett

főiskola; matematika-földrajz tanár

mat., term.ism. munkaközösségvezető, ofő:6.c

Bordi Zsoltné      

főiskola; tanító + fejlesztő ped.

tanitó; ofő 3. b; fejlesztő

Cservenyák Ildikó

gyógypedagógus

fejlesztő pedagógus

Csizmár Rita

  angol nyelv

Elek Márta

egyetem; matematika-fizika-informatika tanár

matematika, fizika, informatika ofő: 7.b
intézményvezető-helyettes

Gotyár Marianna

főiskola; biológia, testnevelő tanár

testnevelés, torna

Jakabfi Katinka

egyetem; biológia-földrajz

term.ismeret;  biológia, technika, ofő: 5.b

Józan Katalin

főiskola, tanító

tanító; napközi: 2.b

Káli Erika

főiskola; tanító, fejlesztő ped. erkölcstan tanár

napközi: 4.b;  fejlesztő; 

Kaltenecker Edina

egyetem; tanító, ember és társadalom műveltségterület , történelem tanár

tartósan távollévő

Kiss Zsuzsanna Gina

egyetem; fizika tanár

fizika, tanulószoba

Kiss-Pálinkás Evelin Anett

  tanító, napközi: 1.b

Komáromi Katalin

főiskola; német nyelvtanár

német, erkölcstan

Kreiszné Wágner Rita  

főiskola, tanító, magyar szakkollégium, katolikus hitoktató

tanító, ofő: 2.a

Kubát-Brock Enikő

főiskola; tanító

napközi: 4.c

Lents Szilvia

főiskola; tanító, magyar szakkollégium, drámapedagógus

tanító 1.a

Marosi Márta Kinga

főiskola, magyar, ének, német tanár

magyar – ének, munkaközösségvezető.

Márta-Kovács Renáta főiskola, tanító napközi: 1.a

Mester Veronika  

főiskola, tanító

tanító, ofő: 4.b

Mohay György

  testnevelés

Nemes Mariann

főiskola; tanító ének-zene művészet terület

tanító, napközi: 2.a

Némethné Hunya Gabriella

főiskola; angol

angol, ofő: 5.a

Nuberné  Török  Ildikó

főiskola, tanító, ének -zene szakkollégium

 

tanító, ofő: 2. b

Oláhné Tóth Edina

egyetem; gyógypedagógus

logopédus

Papp Tímea Krisztina

főiskola, tanító

tanító,   ofő: 4.c

Rostáné Martinák Edit

egyetem; angol tanár

angol, ofő: 7.c, munkaközösségvezető

Reiblné Horváth Márta Ilona

főiskola: magyar nyelv és irodalom tanár
egyetem: német nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom, német nyelv.

Riegel Ágnes

főiskola, magyar-történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, pályaorientációs tanár magyar nyelv és irodalom, történelem, ofő: 6.b

Sárospatakiné Nagy Beatrix

főiskola; tanító, ember és társadalom műveltségterület, fejlesztő ped., szakvizsga

fejlesztőpedagógus

Serbán Ágnes egyetem; magyar tanár magyar nyelv és irodalom

Sier Tamásné  

főiskola; biológia, testnevelő tanár

biológia, természetismeret, testnevelés  munkaköz. vez.  DÖK

Solti Réka Krisztina

egyetem; testnevelés gyógytestnevelés, angol tanár

angol - testnevelés, gyógytestnevelés   ofő: 7.a

Tóth Andrea

főiskola; tanító, technika szakkollégium

 

tanító, ofő: 3.a, intézményvezető-helyettes

Váraljainé Kemény Éva

főiskola;  tanító, református hitoktató

tanító, napközi: 3.a

Vargáné Hunya Katalin

főiskola; tanító, környezetismeret szakkoll.

 

tanító ofő: 4.a

Vásárhelyi Gabriella

egyetem; biológia, földrajz. környezettan tanár

földrajz, biológia, természetismeret, ofő: 5.c, munkaközösségvezető

Weinber Róbertné

főiskola; tanító, történelem tanár tanár, közoktatás vezető szakvizsga

történelem, ofő: 8.b, intézményvezető

Zentai Éva

főiskola; ének zene szakkollégium

 

tanító, napközi: 3.b

Zsigmond Béláné

főiskola; tanító, ének-zene szakkollégium

tanító, ofő: 1.b