• futo_12.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_7.jpg
Szeretettel köszöntjük honlapunk minden kedves látogatóját!

Beszámoló a "Digitális Témahét a Kőrösiben" programról

Ebben a tanévben első alkalommal iskolánk is bekapcsolódott az országosan meghirdetett Digitális Témahét programjába. Már hetekkel korábban elkezdtünk tervezgetni, melyik pedagógus melyik osztállyal/csoporttal, milyen digitális eszközt tudna az órán/foglalkozáson bevetni. A cél az volt, hogy minél nagyobb tantárgyi lefedettséget tudjunk biztosítani, természetesen a kerettantervhez, a gyerekek életkorához igazítva. Természetesen a digitális eszközökön túl célunk volt, hogy a tanulók különböző kompeteciáit fejlesszük, kiemelten a kooperációt, egymással való együttműködést. Szinte minden pedagógus igyekezett a gyerekeket aktívan bevonni, csoportmunkára, együttműködésre ösztönözni.

A gyerekek és pedagógusaik beszámolóiból kiderült, hogy a Digitális Témahéten nagyon sok tanuló kibontakoztathatta tehetségét, és olyan tanulók is előtérbe kerülhettek, akik a hétköznapokban esetleg magatartás-, és/vagy viselkedészavarral küzdenek.

Már a legkisebbek is gyakorolhatták a csoportos munkát, az együttműködést, hiszen a 30 fős 3.b osztály 7 darab laptop segítségével, a "csoportforgó" módszerrel az  Okosdoboz felületen matematika feladatokat oldhattak meg, mely feladatokat tanítónőjük előzetesen válogatott össze. A szoftver összesítette az eredményeket, ki hány százalékot ért el az adott feladatban, ez rendkívül jól motiválta a gyerekeket, törekedtek a hibátlan munkára.