• futo_4.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_14.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Weinber Róbertné jelenlegi intézményvezető második 5 éves ciklusra történő, pályáztatási eljárás nélküli megbízásával kapcsolatos dokumentumok

Törvényi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67 § (7) bekezdése szerint "az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért.

A második megbízási ciklus azokra az intézményvezetőkre vonatkozik, akik 5 éves időtartamú megbízással (jelenleg az első ciklusukat töltik) rendelkeznek, és 2018-ban a második megbízási ciklusukat kezdenék az adott intézményben.
Az Nkt. 67 § (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért.

Weinber Róbertné pályázata a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményvezetői állására 2013. május 27.