• futo_22.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_1.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Tájékoztatás a tankötelezettségről a 2022/2023. tanévre.

A tankötelezettség megkezdésének halasztására (ÓVODÁBAN MARADÁS)
vonatkozó tájékoztató az OH honlapján elérhető:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Elérhetők a tájékoztató anyagok a tankötelezettség teljesítésének 6 éves kor
előtti megkezdésének lehetőségével
kapcsolatban is:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

A kérelmeket a 2022/2023. tanév vonatkozásában 2022. január 18. napjáig kell benyújtani. 
 
 

INTÉZMÉNYÜNK ÉS AZ INDULÓ OSZTÁLYOK  BEMUTATÁSA

 

Miután a járványhelyzet miatt nyílt napon nem tudtunk Önöknek betekintési lehetőséget biztosítani mindennapjainkba, ezért egy kis rövid ismertetőt állítottunk össze iskolánkról:

Iskolánk alsó tagozatán az idei tanévben 10 osztályban 252 kisdiákot oktatunk. Ebből az első évfolyamon jelenleg 3 osztályban folyik a kicsik oktatása, nevelése.

A 2022/2023-as tanévben három első osztályt indítunk. A lentiek átolvasása mellett javasoljuk, nézelődjenek honlapunkon, nézzék meg iskolánk Facebook oldalát is!

 • Fejlesztő munkaközösségünk szakembereinek javaslatára jelenleg mindkét első osztályunkban Meixner-módszerrel történik az olvasás és írás alapjainak lerakása. Ezzel a módszerrel kívánjuk a következő tanévben is a nálunk kezdő kisdiákok oktatását megkezdeni. Anyanyelvünk megfelelő ismerete meghatározó a további tanulási folyamatban, ezért 1. osztályban heti 8 órában folyik az oktatása. A másik alapvető tantárgy a matematika, melynek elsajátítására heti 4 órában van lehetőség.
 • Számtalan lehetőség nyílik a testnevelésórán, az óraközi szünetekben, illetve a napköziben is a sportolásra, mozgásra. Az iskolaudvaron egy műanyag burkolatú kézilabdapálya, két távolugróhely, egy négysávos, gumiburkolatú 200 méteres futókör, valamint egy udvari fittneszpark nyújt lehetőséget a sportolásra, sőt egy nagy parkosított, hintákkal, mászókákkal, padokkal ellátott udvaron is tölthetik gyermekeink a szabad idejüket.
 • Délutánonként különböző sportfoglalkozásokra nyílik lehetőség. Iskolánk testnevelői atlétika, floorball és röplabda diáksportkört tartanak. A DMTK keretében birkózás, futball, karate, kosárlabda és a ping-pong szakosztályok tartanak edzéseket. Szép eredményeket elérő majorette csoportunk működik pedagógiai asszisztensünk vezetésével. 
 • BTMN-es és SNI-s diákjaink fejlesztését, lemaradó diákjaink felzárkóztatását saját gyógypedagógusunk, saját logopédusunk és fejlesztő végzettségű tanítóink végzik a tanítókkal és a szaktanárokkal együttműködve. Az EGYMI utazó munkatársai látják el az SNI –s tanulók számára előírt mozgásfejlesztést. Akik számára javasolt a gyógytestnevelés, azoknak gyógytestnevelő kollégánk tart foglalkozást. 
 • Alsó tagozaton heti legalább 2 órában, felsőben pedig a kollégák óraszámának függvényében tartunk korrepetálásokat.
 • Tornacsarnokunkban egyszerre két osztály tud testnevelés órán mozogni, de e mellett van egy kisebb tornatermünk is, amelynek egyik oldalán mászófal felület lett kialakítva, tovább növelve a mozgási lehetőségeket. Legtöbbször mindkét helyszínen – egyszerre 3 osztályban - folyik az oktatás.
 • Figyelünk a tehetséggondozásra is: Sport és tanulmányi versenyen indítjuk csemetéinket, akik szép eredményekkel büszkélkedhetnek (honlapunkon részletesen megtekinthető). Számos házi verseny mellett iskolánk szervezi a Városi szavalóversenyt, a Városi alsós váltóversenyt, az Informatika találkozót és a Matek-Logi találkozót is. Évek óta helyszínt adunk a Zrínyi Ilona Matematika Verseny körzeti fordulójának is.
 • Nagy múltú hagyományaink: Giliceavató elsőseinknek, farsang, a Kőrösi Gála. Színvonalas ünnepi műsorokkal tisztelgünk történelmünk eseményei előtt. A tanévnyitó és a tanévzáró ünnepélyeink mellett színvonalas műsor keretében búcsúzunk végzős diákjainktól. a ballagáson.
 • Jól működő Diákönkormányzatunk szervezésében valósul meg a Spar és Vivicitta futásra való tömeges nevezés, az iskolai farsang, a Mikulás diszkó, évente 2x papírgyűjtés, a DÖK nap.
 • Környezettudatos életmódra neveljük gyermekeinket. Nyáron környezetvédelmi tábort indítunk, szelektíven gyűjtjük a termekben, folyosókon az üveg, papír és műanyag hulladékot, de a használt elemet is. Évente 2-3 alkalommal elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk, a Sulizsák program keretében ruhagyűjtési akciót tartunk, melynek bevételeit környezetvédelmi célokra fordítjuk. Számos szabadidős programunk, projektünk kapcsolódik a környezettudatos szemlélet formálásához. Felsőseink technika órákon bekapcsolódnak iskolaudvarunk szebbé tételébe, növényeink ápolásában. Napközis csoportjainkat is az udvari környezetükért való aktív szerepvállalásra neveljük.  Jól működő ÖKO csapatunk van lelkes felsős diákokkal, akik heti több alkalommal működtetik az iskolarádiót.
 • Aktívan bekapcsolódunk a Pénz 7, a Digitális témahét, a Fenntarthatósági témahét programjaiba. Kiemelten kezeljük a paralimpia napját, ahova egyéb programok mellett ismert paralimpikonokat vonunk be, ezzel is példát állítva a gyerekek elé, és érzékenyítjük is őket.
 • Számos osztályprogram, közösségi program segíti a közösségépítést. Büszkék vagyunk osztályközösségeinkre.
 • Hiszünk a partnerség fontosságában, nemcsak a tanár-diák-szülő, hanem a sportegyesületek, hitoktatók, külső szervezetek kapcsán is.
 • A zeneiskola délutánonként itt tartja diákjainknak a szolfézsórát.
 • Nyáron kollégáink sokféle tábort szerveznek a hasznos időtöltés és a közösségépítés céljából (informatika, sport, kézműves-mese, kézműves-barangolós, környezetvédelmi, kutyaterápiás, iskola előkészítő, valamint ott alvós élménytábor. Ezek majdnem az egész nyarat lefedik, rengeteg élményhez juttatják gyerekeinket..
 • Nyitottak vagyunk az új módszerekre, szívesen próbálunk ki új tanítási eszközöket, módszereke és a jó kezdeményezéseket adoptáljuk is saját gyakorlatunkba. Szívesen kapcsolódunk be kísérleti mérésekbe, projektekbe, keressük az innovatív lehetőségeket.
 • Igyekszünk az épület zsúfoltsága ellenére is nyugodt, demokratikus légkört biztosítani az oktató-nevelő munkához. Fontosnak tartjuk, hogy a tantermekben és a folyosókon is megjelenjen diákjaink munkája, barátságos, kellemes és egyben esztétikus környezetben töltsék mindennapjaikat.
 • Az Alapítvány a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért nevű alapítvány segíti munkánkat, gyermekeink programjainak megvalósítását. Sok szülő azonosul céljainkkal és adja iskolánknak adója 1%-át, de sokan egyéb módon is támogatnak minket. Több vállalat is támogatja működésünket és igyekszünk pályázatokon is forrásokhoz jutni hatékonyabb munkánk érdekében. Mindez nagy segítséget jelent programjaink megvalósításában, oktatásunk színvonalának emelésében.
 

Az 1.a osztály sportorientált osztályként fog indulni.

 • Ebben az osztályban 1-2 évfolyamon heti négy kötelező testnevelésóra van, amit testnevelés szakos kolléga tanít. E mellett a Pedagógiai Programunkban foglaltak szerint az 1. évfolyamon heti 1 alkalommal csoportbontásban járnak lovagolni a Szilágyi Lovasclub Sportegyesülethez, ahol a lovaglás mellett a lovas kultúrát is megismerik. A gyermekek helyszínre történő oda- és visszaszállítását is megoldja az egyesület. 2. évfolyamon heti 1 óra kötelező úszásoktatásra jár Szigetszentmiklósra az Oázisba, ahová a gyermekek szállítását a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ oldja meg.  A lovas - és úszásoktatás teljes költséget az állam fizeti.
 • 3-8.osztályig már heti 5 kötelező testnevelésóra van.
 • Számukra a harmadik osztályban kezdődik az angol nyelv oktatása heti két órában szakkörként, negyedik osztálytól heti 2 tanórában, majd felső tagozaton heti 3 tanórában - bontott csoportban.
 • Felső tagozaton az 5. évfolyamban a technika van bontásban matematikával vagy természetismerettel. A szaktanárok óraszámának függvényében kerül bontásra a magyar és a matematika. 6-7. osztályban az informatika a technikával kerül bontásra, 7. évfolyamon a matematika-magyar esetében dolgozunk az órák egy részében bontással. 8. évfolyamon a lehetőségtől függően a matematika - informatika/ angol- informatika kerül bontásra. Ettől eltérő bontások is lehetnek, mindig az adott osztályok és a szaktanárok adta lehetőségek függvényében.
 • 7. év végén házi matematika vizsgát tesznek.
 • 8. osztályban – amennyiben szeretnék - házi nyelvvizsgán vesznek részt gyermekeink angol nyelvből.
 • Érvényben lévő kerettantervünkben a kötelező óraszám szabadon választható 10%-a felső tagozaton a magyar és matematika órák számában jelenik meg plusz óraként.
 

Az 1. b osztály emelt szintű nyelvoktató osztályként ( angol és német ) fog indulni.

 Az osztály egyik fele angol, a másik fele német nyelvet tanul.

 • 2-3. évfolyamon heti 2 órában szakkör formájában, játékosan van lehetőség a nyelvtanulásra.
 • 4. évfolyamtól emelt óraszámban, azaz heti 3 órában beszédcentrikusan folytatódik a nyelvi képzés fél csoportokban, felső tagozatban pedig heti 5 órában történik a nyelvoktatás.
 • Heti 3 óra kötelező testnevelés óra van, a másik 2 testnevelés óra alól felmentést kaphat a gyermek, ha rendszeresen sportol valamelyik egyesületben és erről igazolást hoz félévente.
 • Felső tagozaton az 5. évfolyamban a technika van bontásban matematikával vagy természetismerettel. A szaktanárok óraszámának függvényében kerül bontásra a magyar és a matematika. 6-7. osztályban az informatika a technikával kerül bontásra, 7. évfolyamon a matematika-magyar esetében dolgozunk az órák egy részében bontással. 8. évfolyamon a lehetőségtől függően a matematika és az informatika/ angol- informatika kerül bontásra. Ettől eltérő bontások is lehetnek, mindig az adott osztályok és a szaktanárok adta lehetőségek függvényében.
 • 7. év végén házi matematika vizsgát tesznek.
 • 8. osztályban házi nyelvvizsgán vesznek részt gyermekeink angol/ német nyelvből.
 • Az új NAT bevezetésével kerettantervünkben a kötelező óraszám szabadon választható 10%-a felső tagozaton a nyelvi órák számában jelenik meg plusz óraként.

Az 1. c osztály emelt szintű nyelvoktató osztályként (angol) fog indulni.