• futo_1.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_13.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

 

Állományban lévő pedagógusok a  2021/2022-es tanévben:

Név Végzettség Feladatkör
Bakó Péter angol szakos nyelvtanár
számítástechnika szakos tanár
(főiskola)
digitális kultúra: 6.a, 6.b
informatika: 7.a, 7.b, 7.c
informatika korrepetáló csoport: 7.b
angol nyelvi felvételi előkészítő csoport
angol felzárkóztató csoport: 7. évfolyam
Benczédy - Laczka Krisztina kémia - matematika szakos tanár
(főiskola)
kémia: 7.c, 8.a
matematika: 6.b, 7.a, 7.c, 8.a
matematika felvételi előkészítő csoport: 8.a
Bordásné Nyáry Nikolett matematika - földrajz szakos tanár
(főiskola)

a reál munkaközösség vezetője
matematika: 5.a, 7.b, 8.b, 8.c
matematika felvételi előkészítő csoport:
8.b, 8.c

Biró Ilona általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
(főiskola)
gyógytestnevelő tanár
(egyetem)
napközis csoport: 4.a
Cservenyák Ildikó pszichopedagógia szakos gyógypedagógus tanár - értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta
az inkluzív nevelés tanára
(főiskola)
fejlesztőpedagógus
szakvizsgázott pedagógus (preventív és korrektív pedagógiai és pszichológiai feladatok ellátása)

a gyógy- és fejlesztőpedagógiai munkaközösség vezetője
gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai terápiák 
 

Czimbalmos-Kozma Árpád testnevelő tanár
erkölcstan tanár
(főiskola)
testnevelés: 1.b, 2.b, 3.c, 6.a, 7.c, 8.b
T/2 5.-6. és 7.-8. osztályos csoport
floorball sportkör: 3.-8. évfolyam
Dravetzky Katalin

okleveles vegyész
okleveles kémia tanár
etika tanár
(egyetem)

kémia: 7.a, 7.b, 8.b, 8.c
Etika/hit- és erkölcstan: 8.a
Fehér István tervezőgrafikus művész
rajz tanár
(főiskola)
rajz: 3.c, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c
rajzszakkör (felső tagozat)
Fényes Tünde

tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
(főiskola)
környezetismeret: 1.c
ének-zene: 1.c
technika: 1.c
vizuális kultúra: 1.c
napközis csoport: 1.c
Goral Barbara iskolapszichológus
(egyetem)
iskolapszichológiai feladatok
Horváth Rita tanító angol idegen nyelv műveltségi területen
fejlesztőpedagógus
(főiskola)
osztályfőnök: 5.a
angol nyelv: 5.a, 6.a, 7.a, 7.c
fejlesztőpedagógiai terápiák
Ilyés Nikolett tanító
(főiskola)
osztályfőnök: 1.b
matematika: 1.b
Etika/hit- és erkölcstan: 1.b
környezetismeret: 1.b
ének-zene: 1.b
magyar nyelv- és irodalom: 1.b
magyar és matematika korrepetálás csoport: 1.b
Jakabfi Katinka biológia szakos tanár
technika szakos tanár
(egyetem)
osztályfőnök: 8.b
természetismeret: 5.a
biológia: 7.b, 8.b
digitális kultúra: 5.a, 6.a, 6.b
technika: 5.a, 5.b, 7.a, 7.b, 7.c
Katonáné Koller Erika tanító
magyar szakos tanár
erkölcstan tanár
(főiskola)
szakvizsgázott pedagógus (tehetséggondozás)
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője
osztályfőnök: 6.a
magyar nyelv- és irodalom: 6.a, 6.b, 7.b
Etika/hit- és erkölcstan: 5.a, 6.a, 6.b
magyar korrepetálás csoport: 6.a, 6.b, 7.b
Káli Erika Magdolna tanító könyvtár és orosz szakkollégiumi képzéssel
fejlesztőpedagógus
pszichológiai asszisztens
erkölcstan tanár
(főiskola)
tanulószoba (felső tagozat)
fejlesztőpedagógiai terápiák
Kiss Zsuzsanna Gina

fizika szakos tanár
(egyetem)

fizika: 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c
fizika korrepetálás csoport: 7.-8. évfolyam
Kreiszné Wágner Rita tanító
katolikus hitoktató
(főiskola)
napközis csoport:1.a
Kubát-Brock Enikő tanító magyar nyelv és irodalom szakkollégiumi képzéssel
(főiskola)
a Közalkalmazotti Tanács tagja
vizuális kultúra: 1.b, 3.a
technika: 1.b
napközis csoport: 3.a
Kurucsai Zsanett tanító matematika műveltségteületen
(főiskola)
okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
(egyetem)
testnevelés:1.c
nyelv- és beszédfejlesztő terápiák
Lents Szilvia tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterületen
drámapedagógus
gyermekjóga oktató
(főiskola)
osztályfőnök: 4.a
matematika: 4.a
magyar nyelv- és irodalom 4.a
ének-zene: 4.a
vizuális kultúra: 4.a
Etika/hit és erkölcstan: 4.a
környezetismeret: 4.a
technika: 4.a
magyar és matematika korrepetálás csoport: 4.a
dráma csoport: 4.a
gyermekjóga csoport: 4.a
Marosi Márta Kinga ének-zene szakos tanár
magyar szakos tanár
német nemzetiségi nyelv- és irodalom szakos tanár
(főiskola)
a humán munkaközösség vezetője
a Közalkalmazotti Tanács elnöke

ének-zene: 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c
magyar nyelv- és irodalom: 8.a, 8.c
magyar felvételi előkészítő csoport: 8.a, 8.c
Martinák Edit angol nyelvtanár
(egyetem)
a nyelvi munkaközösség vezetője
angol nyelv: 4.a, 5.b, 6.a, 7.c, 8.c
angol szakköri csoport: 2.b
Megyesi Dóra gyógypedagógus
(főiskola)
gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai terápiák
Mirkovics Péter
tanító technika, életvitel és háztartástan műveltségi területen
napközis csoport: 3.c
Mohay György testnevelés szakos tanár
(főiskola)
testnevelés: 3.b, 4.b, 5.a, 7.b, 8.c
T/2 3.-4. osztályos csoport
atlétika sportkör
2.a úszás csoport
Nagy Orsolya Katalin tanító angol műveltségi területen
(főiskola)
osztályfőnök: 3.c
matematika: 3.c
magyar nyelv- és irodalom 3.c
Etika/hit- és erkölcstan: 3.c
környezetismeret: 3.c
technika: 3.c
magyar és matematika korrepetálás csoport: 3.c
angol szakköri csoport: 3.b, 3.c
Némethné Hunya Gabriella Tímea angol szakos nyelvtanár
(főiskola)

osztályfőnök: 8.a
angol: 7.b, 8.a, 8.c
angol szakköri csoport: 4.a

Nuberné Török Ildikó
tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel
az alsós munkaközösség vezetője
osztályfőnök:1.a

matematika: 1.a
magyar nyelv- és irodalom 1.a
ének-zene: 1.a
vizuális kultúra: 1.a
Etika/hit és erkölcstan: 1.a
környezetismeret: 1.a
technika: 1.a
magyar és matematika korrepetálás csoport: 1.a
Oláhné Tóth Edina logopédia szakos gyógypedagógiai tanár - hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai terapeuta
beszédtréner, beszédtanácsadó
(főiskola)
intézményvezető-helyettes
gyógypedagógiai és logopédiai fejlesztő terápiák
Pálinkásné Baráth Viktória okleveles magyar és történelem tanár
(egyetem)
osztályfőnök: 7.c
történelem: 7.c, 8.a, 8.b
magyar nyelv- és irodalom: 7.a, 7.c, 8.b
magyar felvételi előkészítő csoport: 8.b
Etika/hit- és erkölcstan: 7.c
Papp Tímea Krisztina tanító
(főiskola)
osztályfőnök: 3.a
matematika: 3.a
magyar nyelv- és irodalom: 3.a
Etika/hit- és erkölcstan: 3.a
környezetismeret: 3.a
ének-zene: 3.a
technika: 3.a
Pókóné Oháti Ildikó testnevelés szakos tanár
osztályfőnök: 5.b
testnevelés:5.b
T/2 1-2. osztályos csoport
napközis csoport 3.b
3.a úszás csoport
Reiblné Horváth Márta Ilona magyar - német szakos tanár
(főiskola)
német nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár
(egyetem)
német nyelv: 5.b, 6.b, 7.b
német szakköri csoport: 3.b
Sárospatakiné Nagy Beatrix

tanító ember és társadalom műveltségi területen
(főiskola)
szakvizsgázott pedagógus (fejlesztőpedagógia)

osztályfőnök: 2.a
matematika: 2.a
magyar nyelv- és irodalom: 2.a
Etika/hit- és erkölcstan: 2.a
környezetismeret: 2.a
vizuális kultúra: 2.a
technika: 2.a
magyar és matematika korrepetálás csoport:: 2.a
megsegítő korrepetálás csoport: 1.a, 1.b, 1.c
napközis csoport: 1.b
Sepsy Andrea
tanító természetismeret műveltségi területen
(főiskola)
ének-zene: 2.a
napközis csoport: 2.a
Serbán Ágnes magyar tanár
(egyetem)
magyar nyelv és irodalom: 5.a, 5.b
magyar korrepetálás csoport: 5. évfolyam
napközis csoport: 3.b
Sier Tamásné biológia - testnevelés szakos tanár
a testnevelés munkaközösség vezetője
osztályfőnök: 7.a
biológia: 7.a
testnevelés: 1.a, 4.a, 7.a, 8.a
játékos torna (alsó tagozat)
Solti Réka Krisztina okleveles középiskolai testnevelő tanár
angol szakos nyelvtanár
gyógytestnevelő tanár
(egyetem)
osztályfőnök: 6.b
angol nyelv: 4.b, 6.b, 7.a
testnevelés: 2.a, 3.a, 6.b
gyógytestnevelés csoport (alsó tagozat)
Szabó Rita történelem szakos tanár
erkölcstan tanár
(egyetem)
pályaorientációs szakember
DÖK-segítő pedagógus
osztályfőnök: 7.b
történelem: 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b
Etika/hit- és erkölcstan: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 8.c
történelem korrepetálás csoport (felső tagozat)
történelem szakkör (felső tagozat)
pályaorinetációs foglalkozás (7.-8. évfolyam)
Tóth Andrea Margit tanító technika szakkollégiummal
(főiskola)

általános igazgatóhelyettes
osztályfőnök: 2.b

matematika: 2.b
Etika/hit- és erkölcstan: 2.b
környezetismeret: 2.b
ének-zene: 2.b
technika: 2.b
matematika korrepetálás csoport: 2.b

Váraljainé Kemény Éva Júlia tanító
református hitoktató
(főiskola)
osztályfőnök: 1.c
matematika: 1.c
magyar nyelv- és irodalom: 1.c
Etika/hit- és erkölcstan: 1.c
magyar és matematika korrepetálás csoport: 1.c
napközis csoport: 1.c
Vargáné Hunya Katalin Csilla


okleveles tanító környezetismeret szakkollégiummal
(főiskola)

osztályfőnök: 3.b
matematika: 3.b
magyar nyelv- és irodalom : 3.b
ének-zene: 3.b
vizuális kultúra: 3.b
Etika/hit és erkölcstan: 3.b
környezetismeret: 3.b
technika: 3.b
magyar és matematika korrepetálás csoport: 3.b
Vásárhelyi Gabriella Henriette okleveles biológia - földrajz szakos középiskolai tanár
okleveles környezettan szakos tanár
(egyetem)
a Közalkalmazotti Tanács Tagja
osztályfőnök: 8.c

természetismeret: 5.b, 6.a, 6.b
biológia: 7.c, 8.a, 8.c
földrajz: 7.a, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c
digitális kultúra: 5.b
Weimber Róbertné tanító matematika műveltség területen
történelem szakos tanár
(főiskola)
szakvizsgázott pedagógus (közoktatásvezető)
igazgató
történelem: 5.a, 8.c
matematika: 5.b, 6.a
Zentai Éva tanító ének zene szakkollégiumi képzéssel
(főiskola)
a napközis munkaközösség vezetője
napközis csoport: 2.b
Zsigmond Béláné tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel
(főiskola)
osztályfőnök: 4.b
matematika: 4.b
magyar nyelv- és irodalom : 4.b
ének-zene: 4.b
vizuális kultúra: 4.b
Etika/hit és erkölcstan: 4.b
környezetismeret: 4.b
technika: 4.b
magyar és matematika korrepetálás csoport: 4.b
Óraadó tanárok
Bordi Zsoltné tanító
nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
(főiskola)
magyar nyelv- és irodalom: 2.b
magyar korrepetálás csoport: 2.b
Komáromi Katalin német nemzetiségi óvodapedagógus
német nyelv- és irodalom szakos tanár
erkölcstan tanár
(főiskola)
német: 4.b, 8.b
német korrepetálás csoport: 4.b
német felvételi előkészítő csoport

 

Pedagógusaink e-mail-es elérhetősége

 
Bakó Péter Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Benczédy- Laczka Krisztina Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bordásné Nyáry Nikolett Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Biró Ilona Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bordi Zsoltné Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Cservenyák Ildikó Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Czimbalmos-Kozma Árpád Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dravetzky Katalin Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fehér István Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fényes Tünde Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Förgetegné Németh Liliána Ibolya Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Goral Barbara Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Horváth Rita Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ilyés Nikolett Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Jakabfi Katinka Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Katonáné Koller Erika Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Káli Erika Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kiss Zsuzsanna Gina Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Komáromi Katalin Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kreiszné Wágner Rita Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kubát-Brock Enikő Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kurucsai Zsanett Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Lents Szilvia Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Marosi Márta Kinga Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Martinák Edit Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Megyesi Dóra Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Mirkovics Péter Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Mohay György Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nagy Orsolya Katalin Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Némethné Hunya Gabriella Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nuberné Török Ildikó Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Oláhné Tóth Edina Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pálinkásné Baráth Viktória Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Papp Tímea Krisztina Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pókóné Oháti Ildikó Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Reiblné Horváth Márta Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Sárospatakiné Nagy Beatrix Ágnes Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Sepsy Andrea Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Serbán Ágnes Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Sier Tamásné Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Solti Réka Krisztina Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szabó Rita Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tápai Éva Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tóth Andrea Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Váraljainé Kemény Éva Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Vargáné Hunya Katalin Csilla Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Vásárhelyi Gabriella Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weimber Róbertné Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Zentai Éva Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Zsigmond Béláné Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.