• futo_1.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_12.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Beszámoló a "Digitális Témahét a Kőrösiben" programról

Ebben a tanévben első alkalommal iskolánk is bekapcsolódott az országosan meghirdetett Digitális Témahét programjába. Már hetekkel korábban elkezdtünk tervezgetni, melyik pedagógus melyik osztállyal/csoporttal, milyen digitális eszközt tudna az órán/foglalkozáson bevetni. A cél az volt, hogy minél nagyobb tantárgyi lefedettséget tudjunk biztosítani, természetesen a kerettantervhez, a gyerekek életkorához igazítva. Természetesen a digitális eszközökön túl célunk volt, hogy a tanulók különböző kompeteciáit fejlesszük, kiemelten a kooperációt, egymással való együttműködést. Szinte minden pedagógus igyekezett a gyerekeket aktívan bevonni, csoportmunkára, együttműködésre ösztönözni.

A gyerekek és pedagógusaik beszámolóiból kiderült, hogy a Digitális Témahéten nagyon sok tanuló kibontakoztathatta tehetségét, és olyan tanulók is előtérbe kerülhettek, akik a hétköznapokban esetleg magatartás-, és/vagy viselkedészavarral küzdenek.

Már a legkisebbek is gyakorolhatták a csoportos munkát, az együttműködést, hiszen a 30 fős 3.b osztály 7 darab laptop segítségével, a "csoportforgó" módszerrel az  Okosdoboz felületen matematika feladatokat oldhattak meg, mely feladatokat tanítónőjük előzetesen válogatott össze. A szoftver összesítette az eredményeket, ki hány százalékot ért el az adott feladatban, ez rendkívül jól motiválta a gyerekeket, törekedtek a hibátlan munkára.

Jó teret adott a közös munkára az  OTP Fáy Alapítvány által szervezett  Sulibank fantázianevű játék, amelyben a csapatalkotás, a közös pontgyűjtés kapott hangsúlyos szerepet. Öröm volt látni, ahogyan a gyerekek odamentek egymáshoz, segítették egymást, egymásnak elmondták a jó választ, vagy megmutatták, hol találhatják meg azt.

Az 5.b osztály hetek óta foglalkozott ezzel a játékkal, beregisztráltak, csoportot alkottak, készültek a licitekre, a 6.a, 6.b és a 8.b egy-egy informatika óra keretében próbálhatta ki ezt a több tantárgyat felölelő internetes játékot. Szerepeltek irodalmi, történelmi, természettudományi, sport (olimpia)  kérdések. Természetesen pénzügyi mellékszervezet révén hangsúlyos szerepet kaptak a pénzügyi ismeretek, illetve az Európai Unióval kapcsolatos kérdések.
 
 
Napjaink aktuális problémája az internetbiztonság, az álhírek helyén kezelése, a csoportos (káros) szerveződések felismerése. A  Saferinternet Magyarország jóvoltából iskolánk 5 darab  "Lájkvadász" című társasjátékhoz jutott, amelyeket sikerrel alkalmaztunk az 5.b osztály osztályfőnöki óráján. A társasjáték rengeteg olyan kártyát tartalmaz, amelyek olyan internetes szituációkat írnak le, amelyekkel a gyerekek nap, mint nap találkozhatnak. A társasjáték a gyerekek korának megfelelő formában dolgozza fel a személyes adatok védelmét, a chat-elés veszélyeit, az internetes zaklatás témakörét. A gyerekek annyira belemerültek a játékba, hogy kicsengetéskor sem akarták abbahagyni, és mindenáron meg szerették volna vásárolni. A játékot a továbbiakban is rendszeresen használni fogjuk. 
 

A Digitális témahét keretében különleges német órák voltak az 5. b osztályban. A német nyelvhez sajnos kevés digitális tananyaghoz jut az iskola, így örömmel fogadtuk a  Balázs-Diák felajánlását, hogy az  iDoctum programcsalád kiválasztott termékeit a Digitális Témahét apropóján 30 napig ingyenesen alkalmazhatjuk. Kihasználva a felajánlott lehetőséget az 5.b osztály volt az az osztály, amely elsőként használhatta ezt a kiváló szoftvert, amelyben a feladatok áttekinthetőek, színesek; a gyerekek tudásához alkalmazkodnak. Az órákon nemcsak frontális munka zajlott, minden tanuló oldhatott meg a "gépnél" feladatot, amelyet nagyon élveztek.
 
 
Iskolánkban nagyon népszerű a Mozabook asztali alkalmazás, rendszeresen több tanítási órán is alkalmazzuk. Ez az alkalmazás a Digitális Témahétről sem hiányozhatott. Az ötödik osztályosok a természetismeret óra keretében a Mozabook 3D  alkalmazásainak segítségével ismerkedhettek meg a természet különlegességével.


A 7.b történelem óráján a diákok a két világháború közötti Európa történetét dolgozták fel ahol a Mozabook térkép alkalmazás segítségével dinamikus módon láthatták a tanulók, hogyan változott Európa térképe az évek során. Ugyanebben a témakörben diákok is felkészülhettek, akik a saját maguk által készített prezentáció kiselőadás formájában egészíthették ki társaik ismeretét.

6.a osztályban, 3 tanuló előzetesen prezentáció formájában feldolgozta Fazekas Mihály munkásságát,  majd az órán kivetítve rendkívül érdekes kiselőadás keretében mutatták meg osztálytársaiknak. A képek tanúsága szerint a kiselőadás rendkívül vidám hagulatban zajlott.

7.b osztályban számítógép segítségével, interaktív módon gyakorolhatták a tanulók a határozós szerkezeteket. Ezen a tanítási órán is a leglényegesebb cél az volt, hogy minden tanuló dolgozhasson a számítógépen, oldhasson meg feladatot.


A nyolcadik osztályokban a történelem órákon az ismeretek rendszerezésén volt a hangsúly. A  Redmenta feladatlapkészítő alkalmazás segítségével a tanulóknak az aktuálisan tanult történelem témakör ismeretének birtokában online feladatlapot kellett készíteni, a feladatlapokat az osztálytársaknak meg kellett oldani. A megoldásokat a rendszer azonnal kiértékelte. A tanulók a rendszer segítségével azonnali visszacsatolást kaptak tudásszintjükről. A feladatlap készítés során a tanulóknak nemcsak a tantárgyi ismerete bővült, de az érzelmi intelligenciájuk is fejlődött, hiszen beleérző képesség volt szükséges ahhoz, hogy olyan feladatok készüljenek el, amelyekről feltételezhető volt, hogy a társaik meg tudnak oldani.
 
 
A nyolcadikosok fizika órán is használhatták a  Redmenta feladatlapkészítő alkalmazást, de mert ebben a tantárgyban éppen témazáró dolgozatra készültek, így maga az összefoglaló óra keretében tölthettek ki a gyerekek feladatlapot, az eredményüket a szoftver azonnal kiértékelte, így már az órán kiderült,  mely tananyagrészekben bizonytalanok így a pedagógus célzottan választhatta ki azt a témát, amelyre nagyobb hangsúlyt kellett fektetnie a témazáró dolgozat megíratása előtt.
 

A nyolcadikosokra még egy érdekes projekt várt, ugyanis náluk a földrajz (térképészeti ismeretek) és az informatika tantárgy összekapcsolódott. Az iskola 2. emeleti ablakaiból látható jelentősebb objektumokat megfigyelték (pl. százhalombattai erőmű), a  Google Térkép segítségével azok koordinátáit beazonosították, majd az interneten képeket és információkat gyűjtöttek róluk. Ugyanezekhez az objektumokhoz útvonaltervet készítettek. Végül az elkészült anyagokat összegyűjtötték, és mindkét osztályban 1-1 színvonalas prezentációt raktak össze. 


Ismeretes, hogy a gyerekeket aktívan foglalkoztató téma az ún. "youteberek" jelenléte a kibervilágban. Erkölcstan óra keretében a tanulók 4-5 fős csoportokban átbeszélték, milyen youtube-csatornákat követnek, és minden csoport egy általa ismert csatornát bemutathatott. A bemutatott csatorna kapcsán el kellett mondaniuk, hogy miért ezt a csatornát választották, miért nézik  rendszeresen az adott youtuber csatornáját.
 
Minden érintett osztályban élesen kijött a különbség a fiúk és lányok között, de egy közös tulajdonsága volt a kiszemelt videóknak, hogy mindkét tábor szórakoztató /vicces csatornákat választott.
 
A 6. évfolyamban volt a legizgalmasabb ennek a youtuber témának a megtárgyalása,  mert ebben az évfolyamban sok gyereknek van youtube-csatornája, a többiek megnéztek egy – egy videót tőlük, és a következő kérdésekre kellett a gyerekeknek válaszolni:
 • mi a céljuk a videók készítésével,
 • az osztály által kiváltott hatást reprezentatívnak tekintve felmerült a kérdés: ezt a hatást szerették volna elérni a videó készítésekor, 
 • milyen technikát alkalmaztak a videók elkészítésekor?
A többi felső tagozatos osztályban is vannak youtuber jelölt gyerekek, akik saját youtube-csatornát üzemeltetnek, az osztálytársaik ismerték vagy korábban már fel is íratkoztak ezekre az adásokra. A gyerekeknek nagyon tetszett ez a téma, és igényelték a beszélgetést. 
 
A fenti órák legfőbb pedagógiai tanulsága az volt, hogy meg kell a gyerekeket tanítani, hogyan aknázzák ki hasznosan az internet adta számtalan lehetőséget. Meg kell mutatni nekik, hogyan használhatják tanulásra a megtekintett videókat de a  hasznos tulajdonságok mellett a videómegosztó oldal veszélyeire is fel kell hívni a tanulók figyelmét.
 
A hetedik osztályosok erkölcstan óráin tovább göngyölítve a youtuber témát már érveket is kellett a tanulóknak gyűjteni a youtube videómegosztó oldal ellen és mellett, valamint 10-12 mondatos fogalmazást kell írni a témában. 
 
Néhány osztályban a hírekből beszivárgott a „Kék bálna ügy”, így az erkölcstan órákon időt kellett szánni ezen jelenség megbeszélésére, illetve volt olyan osztály, ahol az alábbi videó is levetítésre került:
 

Iskolánk hagyományosan minden tanévben megrendezi a város iskolái között az ún. Informatikai Találkozót. Idén ezt a programot a Digitális Témahét kereteibe illesztettük be, április 5-én rendeztük meg. A Találkozó során a városunk három általános iskolájából 1 fő hatodikos, 1 fő hetedikes és 1 fő nyolcadikos képviselhette iskoláját, és elhozhatta azt az informatikai produktumot, amelyet önállóan készített és a saját ötletein alapszik. Az idei év slágere az ún Lego robot volt, mindhárom iskolából érkezett 1-1 példány. A legérdekesebb közülük egy olyan hatodik osztályos tanuló által programozott Lego-robot volt, amely színfelismerő szenzor segítségével egy összekevert Rubik-kockát színhelyesen kirakott. Megismerhettünk egy tanuló által Visual Basic-ben kódolt "banki szoftvert", amely képes volt a felvett hitel, THM, futamidő tekintetében törlesztőrészletet számolni, illetve különböző bankok ajánlatait összehasonlítani. De láthattunk igényesen, önállóan forgatott és különböző vágási technikával megvágott videót Budapestről, és egy gyönyörűen elkészített (rengeteg elkészítési munkaórát igénylő) történelmi témájú honlapot. A találkozó célja a jutalmazás volt. Minden megjelenő kisdiák jutalommal térhetett haza. Értékeltük a kreativitást, az igényes munkát, a tudományosságot, az előadásmódot, a befektetett munkaórák számát.

A találkozóról iskolánk "operatőre", Herceg Tamás 6.b osztályos tanuló egy közel 10 perces "kissé" felgyorsított  videóanyagot készített: (egyedül vágta, tette alá a zenei aláfestést, gyorsította fel.

Természetesen fényképek is készültek:
 
Iskolánkban természetesen a napközis foglalkozásokon is rendszeresen előkerülnek az IKT eszközök mind a tanulásszervezés során, mind a szabadidős tevékenységek elősegítése révén. A Digitális Témahéten sem történhetett ez másképp.