• futo_9.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_22.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

 

 

Állományban lévő pedagógusaink a  2022/2023-es tanévben:

Név Végzettség Feladatkör
Bakó Péter angol szakos nyelvtanár
számítástechnika szakos tanár
(főiskola)
digitális kultúra: 3.a, 3.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b
informatika: 8.a, 8.b. 8.c
tanulószoba: 6.-7. évfolyam
felsős angol korrepetálás
Benczédy - Laczka Krisztina kémia - matematika szakos tanár
(főiskola)
matematika: 5.a, 7.b, 8.a, 8.c
kémia: 8.c
matematika felvételi előkészítő: 8.a, 8.c
Biró Ilona általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
(főiskola)
gyógytestnevelő tanár
(egyetem)
napközi: 1.a, 2.a, 4.a
Bordásné Nyáry Nikolett matematika - földrajz szakos tanár
(főiskola)
matematika: 7.a, 8.b
földrajz: 8.b
matematika felvételi előkészítő: 8.b
Bordi Zsoltné

általános iskolai tanító
nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
(főiskola)

magyar nyelv és irodalom: 3.b
magyar nyelv és irodalom korrepetálás: 3.b
Czimbalmos-Kozma Árpád
    osztályfőnök: 5.b
okleveles testnevelő tanár
(egyetem)
erkölcstan tanár
testnevelés: 2.b, 3.b, 5.b, 7.a, 8.c
floorball sportkör
Cservenyák Ildikó
      A Gyógy- és
        fejlesztőpedagógiai
      Munkaközösség vezetője
pszichopedagógia szakos gyógypedagógus tanár - értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta
az inkluzív nevelés tanára
(főiskola)
fejlesztőpedagógus
szakvizsgázott pedagógus (preventív és korrektív pedagógiai és pszichológiai feladatok ellátása)
gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai terápiák
Dravetzky Katalin
okleveles vegyész
okleveles kémiatanár
etika tanár
(egyetem)
kémia: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b
kémia korrepetálás
tanulószoba: 6. – 7. évfolyam
Fehér István sokszorosított grafika szak, rajz, művészettörténet, ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár
(egyetem)
vizuális kultúra: 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b,       8.a, 8.b, 8.c
felsős rajzszakkör
napközi: 4.a
Horváth Rita
    
osztályfőnök: 6.a
tanító angol idegen nyelv műveltségi területen
fejlesztőpedagógus
(főiskola)
angol: 6.a, 7.a, 8.c
fejlesztőpedagógiai foglalkozások
Ilyés-Gebei Nikolett
    
osztályfőnök: 2.b
tanító ember és társadalom műveltségi területen
(főiskola)
matematika: 2.b
magyar nyelv és irodalom: 2.b
etika/hit és erkölcstan: 2.b
környezetismeret: 2.b
ének-zene: 2.b, 2.c
technika és tervezés: 2.b
korrepetálás: 2.b
napközi: 2.b
Jakabfi Katinka
    
osztályfőnök: 5.a
biológia szakos tanár
technika szakos tanár
(egyetem)
etika/hit és erkölcstan: 5.a
biológia: 8.b
digitális kultúra: 5.a
technika és tervezés: 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b
természettudomány: 5.a, 6.a
társasjáték szakkör

Katonáné Koller Erika
    
osztályfőnök: 7.a
Az Osztályfőnöki Munkaközösség vezetője

általános iskolai tanító
magyar szakos tanár
erkölcstan tanár
(főiskola)
szakvizsgázott pedagógus (tehetséggondozás)
etika/hit és erkölcstan: 6.a, 7.a
magyar nyelv és irodalom: 7.a, 7.b, 8.b
magyar nyelv és irodalom felvételi előkészítő: 8.b
felsős magyar nyelv és irodalom korrepetálás
felsős színjátszó szakkör
Kiss Zsuzsanna Gina
fizika szakos tanár
(egyetem)
fizika: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 8.c
tanulószoba: 6. – 7. évfolyam
Koltai Csilla

ének-zene tanár, karvezető
szakvizsgázott pedagógus
közoktatási vezető
(egyetem)

tanulószoba: 4.b és 5. évfolyam
Kreiszné Wágner Rita
    
osztályfőnök: 1.b
tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
katolikus hitoktató
(főiskola)
matematika: 1.b
magyar nyelv és irodalom: 1.b
etika/hit és erkölcstan: 1.b
környezetismeret: 1.b
ének-zene: 1.b
vizuális kultúra: 1.b
technika és tervezés: 1.b
korrepetálás: 1.b
Kubát-Brock Enikő
    
A Napközis Munkaközösség
      vezetője

    A Közalkalmazotti Tanács
     tagja
tanító magyar nyelv és irodalom szakkollégiumi képzéssel
(főiskola)
technika és tervezés: 1.c
napközi: 1.c
Kurucsai Zsanett

tanító matematika és természetismeret műveltségi területen
(főiskola)
okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
(egyetem)
okleveles testnevelő tanár
(egyetem)

matematika: 5.b
testnevelés: 2.c
felsős matematika korrepetálás
fejlesztőpedagógiai foglalkozások
Lents Szilvia
    
osztályfőnök: 1.c
tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
drámapedagógus
gyermekjóga oktató
(főiskola)
matematika: 1.c
magyar nyelv és irodalom: 1.c
etika/hit és erkölcstan: 1.c
környezetismeret: 1.c
ének-zene: 1.c
vizuális kultúra: 1.c
technika és tervezés: 1.c
korrepetálás: 1.c
dráma szakkör: 1.c
jóga szakkör: 1.c

Marosi Márta Kinga
    
A Humán Munkaközösség
      vezetője

A Közalkalmazotti Tanács elnöke

ének-zene szakos tanár
magyar szakos tanár
német nemzetiségi nyelv- és irodalom szakos tanár
(főiskola)
magyar nyelv és irodalom: 5.b
ének-zene: 5.b, 5.a, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 8.c
Martinák Edit
    
A Nyelvi Munkaközösség
      vezetője
angol nyelvtanár
(egyetem)
angol nyelv: 5.a, 5.b, 6.b, 7.a, 8.c
Megyesi Dóra
látássérültek pedagógiája szakos
gyógypedagógus tanár
szomatopedagógia szakos
gyógypedagógus terapeuta
(főiskola)
gyógypedagógiai terápiák
Mirkovics Péter
tanító technika, életvitel és háztartástan műveltségi területen
vizuális kultúra: 2.b
ének-zene: 4.c
technika és tervezés: 4.c
etika/hit és erkölcstan: 3.b
technika és tervezés: 3.b
napközi: 4.c
Mohay György testnevelés szakos tanár
(főiskola)
testnevelés: 4.c, 4.b, 6.a, 8.b
testnevelés 2.: 2.-3. és 5.-8. évfolyam
alsós sportkör
Nagy Katalin
tanító ukrán nyelv műveltségterületen
(főiskola)
napközi: 1.b
énekkar
Nagy Orsolya Katalin
    
osztályfőnök: 4.c
tanító angol műveltségi területen
(főiskola)
matematika: 4.c
magyar nyelv és irodalom: 4.c
etika/hit és erkölcstan: 4.c
környezetismeret: 4.c
vizuális kultúra: 4.c
angol nyelv: 4.c
korrepetálás: 4.c
napközi: 2.b
Némethné Hunya Gabriella Tímea angol szakos nyelvtanár
(főiskola)
angol szakkör: 2.b, 2.c, 3.b
angol nyelv: 4.a, 4.b, 5.a, 8.a, 8.b
Nuberné Török Ildikó
    
osztályfőnök: 2.a
    Az Alsós Munkaközösség
     vezetője

tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel
(főiskola)
matematika: 2.a
magyar nyelv és irodalom: 2.a
etika/hit és erkölcstan: 2.a
környezetismeret: 2.a
ének-zene: 2.a
vizuális kultúra: 2.a
technika és tervezés: 2.a
korrepetálás: 2.a
napközi: 1.a
Oláhné Tóth Edina
   
Igazgatóhelyettes
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár - hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai terapeuta
beszédtréner, beszédtanácsadó
(főiskola)

gyógypedagógiai és logopédiai terápiák
Pálinkásné Baráth Viktória
    
osztályfőnök: 8.c
okleveles magyar és történelemtanár
(egyetem)
történelem: 5.a, 8.c
magyar nyelv és irodalom: 5.a, 8.a, 8.c
etika/hit és erkölcstan: 8.c
magyar nyelv és irodalom felvételi előkészítő: 8.a, 8.c
Papp Tímea Krisztina
    
osztályfőnök: 4.a
általános iskolai tanító
(főiskola)
matematika: 4.a
magyar nyelv és irodalom: 4.a
etika/hit és erkölcstan: 4.a
környezetismeret: 4.a
vizuális kultúra: 4.a
technika és tervezés: 4.a
ének-zene: 4.a
korrepetálás: 4.a
Pókóné Oháti Ildikó
    
osztályfőnök: 6.b
testnevelés szakos tanár
(főiskola)
erkölcstan tanár
testnevelés: 1.c, 6.b
testnevelés 2.: 2. évfolyam
etika/hit és erkölcstan: 6.b
napközi: 2.a, 3.b
tanulószoba: 4.b és 5. évfolyam
Reiblné Horváth Márta Ilona

magyar - német szakos tanár
(főiskola)
német nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár
(egyetem)
erkölcstan tanár

német nyelv: 4.b, 6.b, 7.b, 8.b
német szakköri csoport: 2.b
német korrepetálás: 4.b, 6.b
német felvételi előkészítő: 8.b
Rétháti Adrienn
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
(egyetem)
informatikus könyvtáros és kommunikációs szakos bölcsész (főiskola)
napközi: 2.c
Rubin Andrea Csilla
    osztályfőnök: 1.a
tanító német műveltségi területen
(főiskola)
matematika: 1.a
magyar nyelv és irodalom: 1.a
etika/hit és erkölcstan: 1.a
környezetismeret: 1.a
vizuális kultúra: 1.a
technika és tervezés: 1.a
ének-zene: 1.a
korrepetálás: 1.a
napközi: 1.a
Sárospatakiné Nagy Beatrix
    
osztályfőnök: 3.a

tanító ember és társadalom műveltségi területen
(főiskola)
szakvizsgázott pedagógus (fejlesztőpedagógia)

matematika: 3.a
magyar nyelv és irodalom: 3.a
etika/hit és erkölcstan: 3.a
környezetismeret: 3.a 
vizuális kultúra: 3.a
technika és tervezés: 3.a
digitális kultúra: 3.a
korrepetálás: 3.a
megsegítő korrepetálás: alsó tagozat
napközi: 2.a
Sepsy Andrea
tanító természetismeret műveltségi területen
(főiskola)
ének-zene: 3.a
napközi: 1.a, 3.a
Serbán Ágnes okleveles magyartanár
(egyetem)
magyar nyelv és irodalom: 6.a, 6.b
felsős magyar korrepetálás
napközi: 3.b

Sier Tamásné
    
osztályfőnök: 8.a
A Testnevelés Munkaközösség vezetője

biológia - testnevelés szakos tanár
(főiskola)
testnevelés: 1.a, 2.a, 5.a, 8.a
biológia: 8.a
Solti Réka Krisztina
    
osztályfőnök: 7.b
okleveles középiskolai testnevelőtanár
angol szakos nyelvtanár
gyógytestnevelő tanár
(egyetem)
angol: 7.b, 8.a
angol szakkör: 3.a
testnevelés: 3.a, 4.a, 7.b
gyógytestnevelés
Szabó Rita
    
osztályfőnök: 8.b
    DÖK-segítő pedagógus
történelem szakos tanár
erkölcstan tanár
(egyetem)
pályaorientációs szakember
történelem: 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b
hon és népismeret: 6.a, 6.b
etika/hit és erkölcstan: 5.b, 8.b, 8.a
történelem szakkör
pályaorientációs szakkör

Tóth Andrea Margit
    
osztályfőnök: 3.b
 Általános igazgatóhelyettes

tanító technika szakkollégiumi képzéssel
(főiskola)
matematika: 3.b
környezetismeret: 3.b
vizuális kultúra: 3.b
digitális kultúra: 3.b
ének-zene: 3.b
matematika korrepetálás: 3.b
matematika szakkör: 3.b
Váraljainé Kemény Éva Júlia
    
osztályfőnök: 2.c
tanító ember és társadalom műveltségi területen
református hitoktató
(főiskola)
matematika: 2.c
magyar nyelv és irodalom: 2.c
etika/hit és erkölcstan: 2.c
környezetismeret: 2.c
vizuális kultúra: 2.c
technika és tervezés: 2.c
korrepetálás: 2.c
alsós rajzszakkör
Vargáné Hunya Katalin Csilla
    
osztályfőnök: 4.b


tanító környezetismeret szakkollégiumi képzéssel
(főiskola)

matematika: 4.b
magyar nyelv és irodalom: 4.b
etika/hit és erkölcstan: 4.b
környezetismeret: 4.b
vizuális kultúra: 4.b
technika és tervezés: 4.b
ének-zene: 4.b
korrepetálás: 4.b
környezetvédelmi szakkör
Vásárhelyi Gabriella Henriette
    A Reál Munkaközösség
     vezetője
   
    A Közalkalmazotti
     Tanács Tagja
okleveles biológia - földrajz szakos középiskolai tanár
okleveles környezettan szakos tanár
(egyetem)
természettudomány: 5.b, 6.b
biológia: 7.a, 7.b, 8.c
földrajz: 7.a, 7.b, 8.a, 8.c
digitális kultúra: 5.b
tanulószoba: 6.-7. évfolyam
Weimber Róbertné
    
Igazgató 
tanító matematika műveltségi területen
történelem szakos tanár
(főiskola)
szakvizsgázott pedagógus (közoktatásvezető)
történelem: 5.b
matematika: 6.a, 6.b

Óraadó tanárunk
Komáromi Katalin Mária német nemzetiségi óvodapedagógus
német nyelv- és irodalom szakos tanár
erkölcstan tanár
(főiskola)
német nyelv: 5.b