• futo_11.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_4.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_1.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Állományban lévő pedagógusok a  2019/2020-as tanévben:

Név Végzettség Feladatkör
Bakó Péter főiskola
angol nyelvtanár
számítástechnika tanár
angol, informatika
Benczédy - Laczka Krisztina főiskola
kémia-matematika tanár
matematika, kémia
osztályfőnök: 7.a
Bordásné Nyáry Nikolett főiskola
matematika-földrajz tanár
matematika, term.ism.
munkaközösség vezető
osztályfőnök: 7.c
Bordi Zsoltné főiskola
tanító + fejlesztő ped
tanitó
osztályfőnök: 4.b
fejlesztő
Cseh Katalin főiskoala
matematika tanár
ember és társadalom műveltség-területtel
matematika 5.a, 5.b
Cservenyák Ildikó pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
terapeuta
szakvizsgázott pedagógus
fejlesztő pedagógus
munkaközösség vezető
Csizmár Rita főiskola
tanító angol műveltségterülettel
angol nyelv
fejlesztő
Czimbalmos-Kozma Árpád főiskola
testnevelés és erkölcstan tanár
testnevelés
osztályfőnök: 7.b
Fehér István főiskola
rajz tanár
rajz
tanulószoba
Förgetegné Németh Liliána Ibolya főiskola
orosz-testnevelés
napközi 2.b
Gráf Pálné főiskola
háztartásökonómia-életvitel szakos tanár
7.a, 7.b, 7.c
Ilyés Nikolett egyetem
tanító
napközi 1.b
Jakabfi Katinka egyetem
biológia-földrajz tanár
term.ismeret, biológia, technika
osztályfőnök: 6.b
Káli Erika főiskola
tanító, fejlesztő pedagógus, erkölcstan tanár
fejlesztő
napközi 3.a
Kiss Zsuzsanna Gina egyetem
fizika tanár
fizika
Komáromi Katalin főiskola
német nyelvtanár, erkölcstan tanár
német, erkölcstan
munkaközösségvezető
Kozárné Szabó Ilona egyetem
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész
és középiskolai tanár
6.a, 7.b
Kreiszné Wágner Rita főiskola
tanító magyar szakkollégiummal
katolikus hitoktató, tanító
osztályfőnök: 3.a
Kubát-Brock Enikő főiskola
tanító magyar nyelv és irodalom szakkollégiummal
tanító
napközi 1.a
Lents Szilvia főiskola
tanító magyar szakkollégiummal, drámapedagógus
tanító 2.a
Madaras István egyetem
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
8.a
Marosi Márta Kinga főiskola
ének-magyar tanár, német tanár
ének, magyar
munkaközösség vezető
Márta-Kovács Renáta főiskola
tanító természet-ismeret műveltségterülettel
napközi 2.a
Martinák Edit egyetem
angol nyelv
GYES-en van
Mohay György egyetem
testnevelő tanár
testnevelés
DÖK-segítő pedagógus
osztályfőnök: 8.c
Molnár-Vigh Judit egyetem
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
7.c
Nagy Orsolya főiskola
tanító, angol műveltsésgi terület
angol
osztályfőnök: 1.c
Némethné Hunya Gabriella Tímea főiskola
angol nyelvtanár
angol
osztályfőnök: 6.a
Nuberné Török Ildikó főiskola
tanító ének -zene szakkollégiummal
tanító
munkaközösség vezető
osztályfőnök: 3.b
Oláhné Tóth Edina egyetem
gyógypedagógus,
logopédia szakos tanár és terapeuta
logopédus
Pálinkásné Baráth Viktória egyetem
magyar-történelem szakos tanár
honismeret, magyar, történelem
osztályfőnök: 5.c
Papp Tímea Krisztina főiskola
tanító
tanító
osztályfőnök: 1.a
Pókóné Oháti Ildikó főiskola
testnevelés
testnevelés
napközi 3.b
Reiblné Horváth Márta Ilona főiskola
magyar nyelv és irodalom tanár
egyetem
német nyelv és irodalom tanár
magyar nyelv és irodalom,
német nyelv
Sárospatakiné Nagy Beatrix főiskola
tanító ember és társadalom műveltség-területtel
fejlesztő pedagógus szakvizsga
fejlesztőpedagógus
Serbán Ágnes egyetem
magyar tanár
GYES-en van
Sier Tamásné főiskola
biológia-testnevelés tanár
természetismeret, testnevelés
munkaközösség vezető
DÖK-segítő pedagógus
osztályfőnök: 5.a
Solti Réka Krisztina egyetem
testnevelés-gyógytest-nevelés tanár,
angol nyelvtanár
angol, testnevelés,
gyógytestnevelés
osztályfőnök: 8.a
Szabó Rita egyetem
történelem szakos tanár
5.a, 5.b, 5.c, 7.a, 7.b, 7.c
osztályfőnök: 5.b
Tóth Andrea Margit főiskola
tanító technika szakkollégiummal
tanító
osztályfőnök: 4.a
intézményvezető-helyettes
Váraljainé Kemény Éva Júlia főiskola
tanító, református hitoktató
tanító, napközi 1.c
Vargáné Hunya Katalin Csilla főiskola
tanító, környezet-ismeret szakkollégiummal
tanító
osztályfőnök: 1.b
Vásárhelyi Gabriella Henriette egyetem
biológia, földrajz, környezettan tanár
földrajz, biológia, természetismeret
osztályfőnök: 6.c
munkaközösség vezető
Weinber Róbertné főiskola
tanító, történelem tanár, közoktatásvezető,
szakvizsgázott pedagógus
történelem
intézményvezető
Zentai Éva főiskola
tanító ének zene szakkollégiummal
tanító
napközi 4. osztály
Zsigmond Béláné főiskola
tanító ének-zene szakkollégiummal
tanító
osztályfőnök:  2.b