• futo_4.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_15.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_9.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

 

Pedagógusaink a  2023/2024-es tanévben:

Név Végzettség Feladatkör
Bakó Péter angol szakos nyelvtanár
számítástechnika szakos tanár
(főiskola)
digitális kultúra: 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b
robotika szakkör: 5.a, 5.b, 5.c, 8.a, 8.b
angol korrepetálás
Bíró Zsuzsanna Hajnalka fizika - matematika szakos tanár
(főiskola)
matematika: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b
fizika: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b
matematika felvételi előkészítő: 8.a, 8.b
Bordi Zsoltné

általános iskolai tanító
nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
(főiskola)

magyar nyelv és irodalom: 4.b
magyar nyelv és irodalom korrepetálás: 4.b
megsegítő korrepetálás: 1. évfolyam
magyar nyelv: 3.c

Czimbalmos-Kozma Árpád
    osztályfőnök: 6.b

A Testnevelés Munkaközösség vezetője

okleveles testnevelő tanár
(egyetem)
erkölcstan tanár
testnevelés: 1.b, 2.b, 3.b, 4.b, 6.b, 8.a
közösségi nevelés: 6.b

Cservenyák Ildikó
A Gyógy- és fejlesztőpedagógiai
Munkaközösség vezetője

pszichopedagógia szakos gyógypedagógus tanár - értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta
az inkluzív nevelés tanára
(főiskola)
fejlesztőpedagógus
szakvizsgázott pedagógus (preventív és korrektív pedagógiai és pszichológiai feladatok ellátása)
gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai terápiák
Fehér István sokszorosított grafika szak, rajz, művészettörténet, ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár
(egyetem)
vizuális kultúra: 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b,  8.a, 8.b
felsős rajzszakkör
tanulószoba: felsősök
Göcs Vivien Teréz

általános iskolai tanító
(főiskola)

ének-zene: 3.c
napközi: 1.c
korrepetálás: 1.c

Jakabfi Katinka
    osztályfőnök: 6.a

A Környezet- és természetvédelmi Munkaközösség vezetője

biológia szakos tanár
technika szakos tanár
(egyetem)
etika/hit és erkölcstan: 6.a
biológia: 7.a
technika és tervezés: 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b
természettudomány: 6.a
közösségi nevelés: 6.a

Katonáné Koller Erika
    osztályfőnök: 8.a


Az Osztályfőnöki 
Munkaközösség vezetője

általános iskolai tanító
magyar szakos tanár
erkölcstan tanár
(főiskola)
szakvizsgázott pedagógus (tehetséggondozás)
etika/hit és erkölcstan: 8.a
magyar nyelv és irodalom: 5.a, 5.c, 8.a, 8.b
magyar nyelv és irodalom felvételi előkészítő: 8.a, 8.b
magyar nyelv és irodalom korrepetálás: 5.a, 5.c
közösségi nevelés: 8.a
magyar irodalom: 3.c
Koltai Csilla

ének-zene tanár, karvezető
szakvizsgázott pedagógus
közoktatási vezető
(egyetem)

napközi: 2.a, 2.c
Kreiszné Wágner Rita
    osztályfőnök: 2.b
tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
katolikus hitoktató
(főiskola)
matematika: 2.b
magyar nyelv és irodalom: 2.b
etika/hit és erkölcstan: 2.b
környezetismeret: 2.b
ének-zene: 2.b
vizuális kultúra: 2.b
technika és tervezés: 2.b
korrepetálás: 2.b
napközi: 1.a, 2.c
alsós tehetséggondozó szakkör

Kubát-Brock Enikő
 osztályfőnök: 3.c

    A Napközis
Munkaközösség vezetője

    A Közalkalmazotti
Tanács tagja

tanító magyar nyelv és irodalom szakkollégiumi képzéssel
(főiskola)
digitális kultúra: 3.c
korrepetálás: 3.c
technika és tervezés: 3.c, 2.c
napközi: 3. a és 3.c összevont csoport
vizuális kultúra: 3.c, 4.a
alsós környezetvédelmi szakkör
 
 

Kupai László
óraadó pedagógus

matematika - kémia szakos tanár
(főiskola)

kémia: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b
Kurucsai Zsanett

tanító matematika és természetismeret műveltségi területen
(főiskola)
okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
(egyetem)
okleveles testnevelő tanár
(egyetem)

matematika: 5.a, 5.b, 5.c, 6.b
testnevelés: 3.c
fejlesztőpedagógiai foglalkozások
Lents Szilvia
    osztályfőnök: 2.c
tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
drámapedagógus
gyermekjóga oktató
(főiskola)
matematika: 2.c
magyar nyelv és irodalom: 2.c
etika/hit és erkölcstan: 2.c
környezetismeret: 2.c
ének-zene: 2.c
vizuális kultúra: 2.c
technika és tervezés: 2.c
korrepetálás: 2.c
dráma szakkör: 2.c
jóga szakkör: 2.c

Marosi Márta Kinga
   A Közalkalmazotti Tanács elnöke

óraadó pedagógus

ének-zene szakos tanár
magyar szakos tanár
német nemzetiségi nyelv- és irodalom szakos tanár
(főiskola)

magyar nyelv és irodalom: 6.b
ének-zene: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b

Martinák Edit
osztályfőnök: 5.c

    A Nyelvi
Munkaközösség
      vezetője

angol nyelvtanár
(egyetem)

angol nyelv: 5.c, 6.a, 7.b, 8.a
közösségi nevelés: 5.c

Megyesi Dóra
látássérültek pedagógiája szakos
gyógypedagógus tanár
szomatopedagógia szakos
gyógypedagógus terapeuta
(főiskola)
gyógypedagógiai terápiák

Mirkovics Péter
osztályfőnök: 3.b

tanító technika, életvitel és háztartástan műveltségi területen
matematika: 3.b
magyar nyelv és irodalom: 3.b
etika/hit és erkölcstan: 3.b, 4.b
környezetismeret: 3.b
vizuális kultúra: 3.b
technika és tervezés: 3.b, 4.b
korrepetálás: 3.b
digitális kultúra: 3.b
napközi: 3.b
tanulószoba: felsősök
Mohay György testnevelés szakos tanár
(főiskola)
testnevelés: 5.b, 5.c, 7.a
testnevelés 2.: 2.-3-4. évfolyam;
5-6.évfolyam; 7-8. évfolyam
futball sportkör
tanulószoba: felsősök
Nagy Katalin
tanító ukrán nyelv műveltségterületen
(főiskola)
ének-zene: 5.a, 5.b, 5.c
napközi: 2.b
korrepetálás: 2.b
énekkar 
Nagy Orsolya Katalin
    osztályfőnök: 1.b
tanító angol műveltségi területen
(főiskola)
matematika: 1.b
magyar nyelv és irodalom: 1.b
etika/hit és erkölcstan: 1.b
környezetismeret: 1.b
vizuális kultúra: 1.b
korrepetálás: 1.b
ének-zene: 1.b
technika és tervezés: 1.b
angol szakkör: 3.a

Némethné Hunya Gabriella Tímea
osztáylfőnök: 5.b

angol szakos nyelvtanár
(főiskola)
angol nyelv: 4.b, 5.a, 5.b, 6.a
angol szakkör: 3.b, 3.c, 5-6. évfolyam
etika/hit és erkölcstan: 5.b
közösségi nevelés: 5.b
Nuberné Török Ildikó
    
osztályfőnök: 2.a

    Az Alsós Munkaközösség
     vezetője

tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel
(főiskola)
matematika: 3.a
magyar nyelv és irodalom: 3.a
etika/hit és erkölcstan: 3.a
környezetismeret: 3.a
ének-zene: 3.a
vizuális kultúra: 3.a
technika és tervezés: 3.a
digitális kultúra: 3.a
korrepetálás: 3.a
Oláhné Tóth Edina
   
 igazgatóhelyettes
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár - hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai terapeuta
beszédtréner, beszédtanácsadó
(főiskola)

gyógypedagógiai és logopédiai terápiák
Pálinkásné Baráth Viktória
A Humán Munkaközösség vezetője
okleveles magyar és történelemtanár
(egyetem)
történelem: 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b
magyar nyelv és irodalom: 5,b, 6.a, 8.b, 8.c 
hon- és népismeret: 6.a, 6.b
magyar korrepetálás: 5-6. évfolyam
Papp Tímea Krisztina
    osztályfőnök: 1.a
általános iskolai tanító
(főiskola)
matematika: 1.a
magyar nyelv és irodalom: 1.a
etika/hit és erkölcstan: 1.a
környezetismeret: 1.a
vizuális kultúra: 1.a
technika és tervezés: 1.a
ének-zene: 1.a
korrepetálás: 1.a
tehetséggondozó szakkör: 1.évfolyam
Pókóné Oháti Ildikó
    osztályfőnök: 7.b
testnevelés szakos tanár
(főiskola)
erkölcstan tanár
testnevelés: 1.c, 2.c, 7.b
etika/hit és erkölcstan: 7.b
közösségi nevelés: 7.b
napközi: 3.évfolyam
Reiblné Horváth Márta Ilona

magyar - német szakos tanár
(főiskola)
német nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár
(egyetem)
erkölcstan tanár

német nyelv: 5.b, 6.b, 7.b, 8.b
német szakköri csoport: 3.b
német korrepetálás: 5.b, 6.-7.évfolyam
Rubin Andrea Csilla
    osztályfőnök: 2.a
tanító német műveltségi területen
(főiskola)
matematika: 2.a
magyar nyelv és irodalom: 2.a
etika/hit és erkölcstan: 2.a
környezetismeret: 2.a
vizuális kultúra: 2.a
technika és tervezés: 2.a
ének-zene: 2.a
korrepetálás: 2.a
napközi: 1.a, 2.a
Sárospatakiné Nagy Beatrix
    osztályfőnök: 4.a

tanító ember és társadalom műveltségi területen
(főiskola)
szakvizsgázott pedagógus (fejlesztőpedagógia)

matematika: 4.a, 3.c
magyar nyelv és irodalom: 4.a
etika/hit és erkölcstan: 4.a
környezetismeret: 4.a 
technika és tervezés: 4.a
digitális kultúra: 4.a
korrepetálás: 4.a
Sepsy Andrea
tanító természetismeret műveltségi területen
(főiskola)
ének-zene: 3.b, 4.a, 6.a, 6.b
napközi: 1.b
Serbán Ágnes okleveles magyartanár
(egyetem)
magyar nyelv és irodalom: 7.a, 7.b
magyar korrepetálás: 7.évfolyam
napközi: 4. évfolyam

Sier Tamásné
    osztályfőnök: 5.a

biológia - testnevelés szakos tanár
(főiskola)
testnevelés: 2.a, 3.a, 5.a, 6.a
természetismeret: 5.a
digitális kultúra: 5.a
közösségi nevelés: 5.a
Solti Réka Krisztina
    osztályfőnök: 8.b
okleveles középiskolai testnevelőtanár
angol szakos nyelvtanár
gyógytestnevelő tanár
(egyetem)
angol: 4.a, 7.a, 8.b
testnevelés: 1.a, 4.a, 8.b
közösségi nevelés: 8.b
mozgáskultúra sportkör

Szabó Rita
    DÖK-segítő pedagógus
óraadó pedagógus

történelem szakos tanár
erkölcstan tanár
(egyetem)
pályaorientációs szakember
történelem: 7.b, 8.a, 8.b
etika/hit és erkölcstan: 5.a, 5.c, 6.b, 8.b
felsős történelem korrepetálás
állampolgári ismeretek: 8.a, 8.b

Tóth Andrea Margit
    osztályfőnök: 4.b

 Általános igazgatóhelyettes

tanító technika szakkollégiumi képzéssel
(főiskola)
matematika: 4.b
környezetismeret: 4.b
vizuális kultúra: 4.b
digitális kultúra: 4.b
ének-zene: 4.b
matematika korrepetálás: 4.b
matematika szakkör: 4.b
Vargáné Hunya Katalin Csilla
    osztályfőnök: 1.c


tanító környezetismeret szakkollégiumi képzéssel
(főiskola)

matematika: 1.c
magyar nyelv és irodalom: 1.c
etika/hit és erkölcstan: 1.c
környezetismeret: 1.c
vizuális kultúra: 1.c
technika és tervezés: 1.c
ének-zene: 1.c
korrepetálás: 1.c
napközi: 2.a
Varga Orsolya tanító angol műveltségi területen
(főiskola)

angol szakkör: 2.b, 2.c
napközi: 1.a, 2.a
korrepetálás: 2.a

Vásárhelyi Gabriella Henriette
    A Természettudományi (Reál) Munkaközösség
     vezetője 

 
    A Közalkalmazotti
     Tanács Tagja
okleveles biológia - földrajz szakos középiskolai tanár
okleveles környezettan szakos tanár
(egyetem)
természettudomány: 5.b, 5.c, 6.b
biológia: 7.a, 7.b, 8.a, 8b
földrajz: 7.a, 7.b, 8.a
digitális kultúra: 5.c

Weimber Róbertné
osztályfőnök: 7.a

     Igazgató 

tanító matematika műveltségi területen
történelem szakos tanár
(főiskola)
szakvizsgázott pedagógus (közoktatásvezető)
történelem: 7.a
matematika: 6.a
közösségi nevelés: 7.a

Szülési szabadságukat töltik:
Szlovicsákné Varga Eszter

általános iskolai tanító
(főiskola)

 
Fényes Tünde tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterületen
(főiskola)
 
Ilyés-Gebei Nikolett tanító ember és társadalom műveltségi területen
(főiskola)
 

 

 

Pedagógusaink e-mail-es elérhetősége

 
Bakó Péter Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Biró Zsuzsanna Hajnalka Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bordi Zsoltné Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Czimbalmos-Kozma Árpád Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Cservenyák Ildikó Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fehér István Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Göcs Vivien Teréz Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ilyés-Gebei Nikolett Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Jakabfi Katinka Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Katonáné Koller Erika Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Koltai Csilla Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kreiszné Wágner Rita Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kubát-Brock Enikő Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kupai László Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kurucsai Zsanett Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Lents Szilvia Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Marosi Márta Kinga Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Martinák Edit Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Megyesi Dóra Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Mirkovics Péter Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Mohay György Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nagy Katalin Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nagy Orsolya Katalin Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Némethné Hunya Gabriella Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nuberné Török Ildikó Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Oláhné Tóth Edina Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pálinkásné Baráth Viktória Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Papp Tímea Krisztina Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pókóné Oháti Ildikó Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Reiblné Horváth Márta Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Rubin Andrea Csilla Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Sárospatakiné Nagy Beatrix Ágnes Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Sepsy Andrea Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Serbán Ágnes Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Sier Tamásné Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Solti Réka Krisztina Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szabó Rita Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tóth Andrea Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Vargáné Hunya Katalin Csilla Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Varga Orsolya Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Vásárhelyi Gabriella Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weimber Róbertné Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.