• futo_4.jpg
 • futo_8.jpg
 • futo_12.jpg
 • futo_11.jpg
 • futo_23.jpg
 • futo_21.jpg
 • futo_7.jpg
 • futo_22.jpg
 • futo_1.jpg
 • futo_9.jpg
 • futo_14.jpg
 • futo_10.jpg
 • futo_13.jpg
 • futo_15.jpg
Szeretettel köszöntjük a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Az iskola kezdéshez szükséges eszközök listája itt található.

https://academiaserpol.com/wp-content/plugins/svg-support/site/betabloqueantes-y-viagra.html El principal competidor de la Viagra. Surte efecto de manera más rápida, y puede durar hasta 36 horas, lo que explica por qué se la llama la 'píldora del fin de semana'. Tadalafilo Es el...

 

Tájékoztatás tanköteles gyermek
beíratásáról a 2024/2025. tanévre

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))

A beiratkozás időpontja: 2024. 04.18. és 04.19. (8.00 – 18.00h)

A szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése a beiratkozáskor kötelező!
Ugyanakkor lehetőség van az előzetes online adatszolgáltatásra Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén az alábbi linken, mely 2024.03.27-én (szerdán) megnyitásra kerül:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Ez jelentősen könnyebbé és gyorsabbá teszi az ügyintézést a szülő és az iskola számára is.

Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében (is) a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat személyesen 2024. április 18-án és 19-én kell bemutatni.

 Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén
Nyilatkozattétel a törvényes képviselő vagy gyám esetén:
 • törvényes képviselet
 • életvitelszerű ottlakás
 • Etika/Hittan tantárgyra vonatkozó kérelem

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolánk körzete honlapunkon megtalálható.

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A gyermeket beíratni a lakóhely szerint illetékes vagy a választott iskolába lehet. Az az általános iskola köteles felvenni a tanulót, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik a tanuló.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ingatlan a tanuló/szülő lakcímkártyáján az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

 Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak.

 Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha
 • befogadott jogállású
 • jogerősen Magyarországon tartózkodik
 • bevándorló, letelepedett jogállású

 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. (Nkt. 50.§ (1))A döntésről levélben értesíti a szülőt a felvételi kérelem elbírálásáról a döntést megalapozó indokolással és a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt.
A tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról érdeklődni a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ honlapján és elérhetőségein is lehet (http://kk.gov.hu).

A felhasználói útmutatók a KRÉTA Tudásbázis oldalán is elérhetővé váltak, a beiratkozás folyamatának oktató videója itt érhető el.

Továbbá felhívjuk szíves figyelmeteket az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltakra:

„A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy

b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”

 

Az egyházak bemutatása

Magyar Katolikus Egyház

A Hit Gyülekezete tájékoztatója

Bővebb információért, kérjük forduljanak az egyházakhoz!